PALMA - Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

Kuva
PALMA-Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle
PALMA kehittää maaseudun palveluyritysten toimintaa tuomalla yrittäjille ymmärrystä palvelumuotoilun, käyttäjälähtöisyyden ja digitaalisen markkinoinnin merkityksestä palveluita kehitettäessä.
Projektissa on mukana kokeneita referenssiyrityksiä sekä kehittyviä maaseudun matkailu- ja palveluyrityksiä Päijät- ja Kanta-Hämeestä.
PALMAn toimintatapa perustuu yritysten vuorovaikutukseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.
Mukana olevat yritykset pääsevät verkostoitumaan ja ideoimaan uutta liiketoimintaa sekä yhteistyötä.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate 24%
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Tavoitteet
Projektissa toteutetaan käyttäjätutkimus valittujen palveluyritysten asiakkaiden kokemuksista, kootaan tulevaisuuden kuluttajatrendeistä tietopaketti yritysten käyttöön, tehdään benchmarking-matkat kansallisiin ja kansainvälisiin kohteisiin, toteutetaan palvelumuotoilun ja markkinointiviestinnän työpajat sekä kuvataan ja visualisoidaan PALMA -palvelumuotoilun malli, jota yritykset voivat hyödyntää hankkeen jälkeen palveluiden kehittämisessä.
Hankkeen vaikuttavuus
Projektin toimenpiteet edesauttavat matkailu-, ruokapalvelu- ja hyvinvointiyritysten palveluiden laadun paranemista Hämeessä.
PALMA-palvelumuotoilun malli, jota yritykset voivat hyödyntää hankkeen jälkeen palveluiden kehittämisessä on saatavilla nettisivuilta ja niitä voidaan soveltaa myös muualle Suomeen.
Yhteistyössä