Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Hanki YAMK-tutkinnolla osaamista vastata työelämän muutoksiin 

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää jatkuvasti uusia toimenkuvia ja osaamistarpeita työelämässä. Tällä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavalla koulutuksella saat uutta kykyä vastata työelämän muutoksiin ja haasteisiin. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Opintojen keskiössä ovat digitaaliset ratkaisut ja niiden hyödyntäminen organisaatioiden muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen liiketoiminnan uusista mahdollisuuksista parhaan arvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi.

Käytännön opiskelusta vähintään puolet on tutkivaa kehittämistä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä. Pohjakoulutusvaatimuksena on tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta.

Ydinopintoihin sisältyy pääsääntöisesti 2–3 opetuspäivää/opintojakso, jotka toteutetaan joko lähi- tai etäopetuksena tai niiden yhdistelmänä. Opetuspäiviä on noin 2–4 päivää kuukaudessa. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
A girl holding a mirror

Syksyn yhteishaku 💎

Tutustu koulutustarjontaan ja hae syksyn haussa 31.8–14.9.2022.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi