YAMK-opinnot avasivat oven unelmatyöhön

Kuva
asiakassuuntautuneen liiketoiminnan opiskelija Jenna Helimäki
Verkko-opinnot antavat erinomaisen mahdollisuuden kehittyä ja oppia uutta joustavasti työn ohessa. Tammikuussa asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittämisen koulutuksessa aloittaneelle Jenna Helimäelle verkko-opintomahdollisuus oli tärkeä opiskelupaikan valintakriteeri.

”Etsin tietoa liiketalouden YAMK-tutkinnon suorittamismahdollisuuksista verkko-opintoina, ja huomasin sellaisen olevan tarjolla LAB-ammattikorkeakoulussa. Oppiaineen kuvaus sai kiinnostukseni heräämään, sillä sen sisältö kuulosti unelmatyötehtävältäni. Lisäksi pääsykoe vaikutti sellaiselta, johon valmistautuminen olisi ajankäytöllisesti järkevää. Viisi lasta, oma sekä puolison kokopäiväinen työ ja muut arjen projektit luovat tarkat raamit ajankäytölle.” 

Alun perin merkonomina rahoitus- ja vakuutusalalla 15 vuotta sitten uransa aloittanut Helimäki naurahtaa olevansa myöhäisherännyt opiskelumaailmaan. Halu opiskella ja kehittää itseään korkeakouluopintojen kautta heräsi vasta kolmenkymmenen ikävuoden tienoilla.

 ”En ollut koskaan nuorempana ajatellut olevani opiskelijatyyppiä tai että lähtisin koskaan korkeakouluun. Minulla oli urani alkuaikoina esimies, joka vinkkasi, että jos oikeasti haluan luoda uraa, niin silloin kannattaa opiskella lisää. Odottaessani toista lastani koin, että nyt olisi hyvä hetki lähteä opiskelemaan alempaa korkeakoulututkintoa.

Valinta oli oikea, sillä opinnot sujuivat hyvin ja huomasin, että ikä oli tuonut kärsivällisyyttä ja pitkä työkokemus uudenlaista näkökulmaa opintojen suorittamiseen. Ja nyt neljä vuotta myöhemmin olen jälleen opiskelujen parissa, tällä kertaa YAMK-tutkintoa suorittamassa.”

”Teen päivisin sitä, mistä opiskelen teoriaa iltaisin”

Monille YAMK-opintonsa aloittaneille unelmien urasuunta mahdollistuu viimeistään siinä vaiheessa, kun paperit ovat taskussa. Helimäelle ovet unelmatyöhön liiketoiminnan kehittäjänä avautuivat jo neljä kuukautta opintojen aloittamisen jälkeen. Tämä loi hienon mahdollisuuden hyödyntää juuri opittua suoraan käytäntöön.

”Asiakaskokemuksen johtaminen oli kevään viimeinen kurssi, ja naureskelin tuolloin töissä, että teen koko päivän käytännössä sitä, mistä opiskelen teoriaa iltaisin. Se oli ihan superhauskaa ja antoi energiaa koulun suorittamiseen töiden jälkeen. Olen pystynyt hyödyntämään jokaista tähän mennessä käymääni kurssia ja sieltä saatuja teorioita sekä tieteellistä faktaa työssäni.”

Verkkokampuksella opiskelu vaatii itsenäistä otetta opiskeluun. Helimäki koki YAMK-opintojen itseopiskelupainotteisuuden asiana, joka auttoi oman ajan hallinnassa ja ajankäytössä.

”Itseopiskelumateriaalia on paljon enemmän kuin alempaa ammattikorkeakoulututkintoa suoritettaessa, mutta luennot sen sijaan vievät vain kolmesta neljään tuntia viikossa. Olen pystynyt pilkkomaan opintoja omaan aikatauluuni paremmin. Se helpottaa perheen, työn ja opiskelun yhdistämistä”, Helimäki kertoo.

Vaikka verkko-opinnot painottuvat paljon itsenäiseen opiskeluun, Helimäen mukaan samalla luokalla olevat pitävät yhteyttä aktiivisesti yhteisen Discord-kanavan kautta.

”Moni on luokallamme vaihtanut työpaikkaa tai työtehtäviä opintojen aikana haluamaansa suuntaan. Olemmekin naureskelleet, että kaikkien alkuperäiset opparisuunnitelmat ovat menneet ihan uusiksi uusien työtehtävien takia, joka on siis positiivinen ongelma. Vaikuttaisi, että muutkin ovat olleet todella tyytyväisiä opintoihin ja niiden sisältöön”.

Tradenomi (ylempi AMK), asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen

Tutkinto antaa valmiudet toimia asiakaskokemuksen ja brändinhallinnan ammattilaisena. Koulutuksen avulla opit etsimään ja käyttämään uusinta tietoa sekä tunnistamaan organisaation kehittämis- ja muutostarpeet.

Sijainti