Valintakokeet

AMK-valintakoe

Syksyn 2022 yhteishaussa sähköinen AMK-valintakoe on käytössä kaikissa suomenkielisissä AMK-hakukohteissa lukuun ottamatta kulttuurialan koulutuksia. 

Muotoiluinstituutin ennakkotehtävät ja valintakokeet

Muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti.

Maahanmuuttajille suunnatun sairaanhoitaja-koulutuksen valintakoe

Seuraavan kerran maahanmuuttajille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen voi hakea kevään 2023 yhteishaussa.

Ylempi AMK: ennakkotehtävät ja valintakokeet

Ylempi AMK -koulutusten opiskelijat valitaan joko valintakokeen, valintaopintojakson tai ennakkotehtävien perusteella. 

Rakennusalan työnjohdon koulutuksen valintakoe

Rakennusalan työnjohdon koulutuksen valinta on kaksivaiheinen. Hakijalta edellytetään vähintään 24 kk rakennusalan työkokemusta. Seuraavan kerran koulutukseen voi hakea syksyn 2022 yhteishaussa. 

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan valintakoe

Syksyllä 2022 sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukseen haetaan erillishaussa, ja koulutus järjestää oman valintakokeensa.

Englanninkielisten koulutusten valintakokeet

Tutustu koulutusten valintakoeohjeisiin englanninkielisillä sivuillamme.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeisiin voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä hakemuksella​, joka tulee syksyn 2022 yhteishaussa jättää 21.9.2022 klo 15.00 mennessä.

Ohjeet LABin valintatehtävien palautukseen opintopolussa

Osassa LABin hakukohteista on käytössä ennakko- tai valintatehtäviä, jotka tulee palauttaa opintopolun hakulomakkeelle.