Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti, 210 op

Seuraava hakuaika
-

 

Sosionomi opiskelu verkossa ja Lahdessa

Opiskele sosionomiksi pääosin verkossa 

Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä hänen arjessaan. Työsi keskipisteenä on ihminen, ja osaat työssäsi tukea ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Osaat myös toteuttaa ja kehittää sosiaalialan työtä.

Sosionomin työllistymismahdollisuudet ovat todella hyvät

Sosionomina työllistymismahdollisuutesi ovat laajat ja työpaikkoja on tarjolla runsaasti.

Sosionomina voit työllistyä sosiaali- ja terveysalan palveluissa niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle ja työskennellä myös yhdistyksissä, järjestöissä tai yrittäjänä. Työpaikkanasi voivat olla myös terveys- ja hyvinvointiasemat, sairaalat tai kansainväliset projektit. 

Voit työskennellä esimerkiksi sosiaaliohjaajana, koulukuraattorina, varhaiskasvatuksen sosionomina tai järjestötyöntekijänä.

Sosionomiksi opiskelu verkkopainotteisesti

Sosionomin koulutus toteutetaan monimuotoisesti, mikä tarkoittaa, että se sisältää etä- ja lähijaksoja. Viikon mittaisia lähijaksoja on noin kerran kuussa. Opiskelusi koostuu verkko-opiskelusta, lähitunneista Lahden kampuksella, itsenäisestä opiskelusta, harjoitteluista sekä erilaisista kehittämistehtävistä. Opiskelu on täysiaikaista.

Lähijaksoilla opetus toteutuu pääasiassa arkisin päiväaikaan, mutta viikonloppu- ja iltatunnitkin ovat mahdollisia. 

Etäjaksoilla opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, joko itsenäisiä tehtäviä tai tiimitehtäviä esimerkiksi digitaalisissa oppimisympäristöissä ja työelämähankkeissa. Sosionomin opintoihisi sisältyy myös harjoittelua, jonka aikana ei ole mahdollista tehdä samanaikaisesti muuta työtä. 

Varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyys

Jos sisällytät opintoihisi 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja, saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina (varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Sosionomin palkka

Sosiaalialan ohjaajan keskipalkka

2 816 €/kk

(Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2019, Tilastokeskus) 

Sosionomin työpaikat

Sosionomi voi työskennellä esimerkiksi:

mielenterveystyö | varhaiskasvatus | sosiaaliohjaaja | koulukuraattori | lastensuojelu | päihdetyö | vammaistyö | vanhustyö | maahanmuuttajatyö

Kuva
Sosionomiopiskelija Lauran etätyövinkit

Yliopistosta ammattikorkeakouluun: Käytännönläheisyys motivoi Lauraa hakemaan LABiin

 "Mitä pidemmälle opinnot ovat edenneet, sitä enemmän olen innoissani sosiaalialasta."

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita