Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, 210 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele sosionomiksi verkossa

Opiskele sosionomiksi verkossa

Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä hänen arjessaan. Työsi keskipisteenä on ihminen. Osaat tukea ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sekä toteuttaa ja kehittää sosiaalialan työtä.

Sosionomin työllistymismahdollisuudet ovat erinomaiset 

Sosionomina työllistymismahdollisuutesi ovat laajat ja työpaikkoja on tarjolla runsaasti. Voit työskennellä esimerkiksi sosiaaliohjaajana, koulukuraattorina, varhaiskasvatuksen sosionomina tai järjestötyöntekijänä.

Sosionomina voit työllistyä sosiaali- ja terveysalan palveluissa niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle ja työskennellä myös yhdistyksissä, järjestöissä tai yrittäjänä. Työpaikkanasi voi olla myös terveys- ja hyvinvointiasemat, sairaalat tai kansainväliset projektit. 

Käytännönläheinen sosionomin koulutus verkossa

Sosionomin verkkotutkinnossa opiskelusi sisältää itsenäistä tai oppimistiimeissä tapahtuvaa verkkotyöskentelyä Moodlessa, Office365-työkaluilla sekä videoneuvotteluissa.

Keväällä 2023 opiskelet verkossa torstaisin klo 12.15–15.30 ja perjantaisin klo 8.15–11.30.

Teoriaopintojen lisäksi hankit käytännön osaamista työskentelemällä sosiaalialan työpaikoissa ja kehittämishankkeissa. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa sosiaalialan työpaikkaa opinnoissasi.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus

Jos sisällytät opintoihisi 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja, saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina (varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Sosionomien palkkaus

Sosiaalialan ohjaajan keskipalkka

2 816 €/kk

(Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2019, Tilastokeskus) 

Sosionomin työllistyminen ja työpaikat

Sosionomina voit työskennellä esimerkiksi:

lastensuojelu | mielenterveystyö | varhaiskasvatus | sosiaaliohjaaja | kuraattori | päihdetyö | vammaistyö | vanhustyö | maahanmuuttajatyö

Kuva
Verkkokampuksen opiskelija Seppo Kekola

Seppo Kekola asuu Hollannissa ja opiskelee sosionomiksi

"Verkko-opiskelu on loistava vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta päästä paikan päälle koululle opiskelemaan eikä mahdollisuutta opiskella kiinteästi tiettyyn aikaan päivästä."

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita