Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta, 210 op

Seuraava hakuaika
-

 

Opiskele sosionomiksi

Sosionomin työn keskipisteenä on ihminen

Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä hänen arjessaan. Työsi keskipisteenä on ihminen. Osaat tukea ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sekä toteuttaa ja kehittää sosiaalialan työtä. Työhösi kuuluu myös yhteistyötä muiden ohjauksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.

Sosionomit työskentelevät esimerkiksi sosiaali- ja perhepalveluissa, päiväkodeissa ja kouluissa, asumis-, kuntoutus- tai palveluyksiköissä, digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa ja maahanmuuttajatyössä. Sosionomeja työllistävät myös hyvinvointialan kehittämishankkeet, järjestöt, Kela ja TE-palvelut sekä terveys- ja hyvinvointiasemat ja sairaalat. Osa sosionomeista toimii lähiesimiestehtävissä.

Jos sisällytät opintoihisi 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja, saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina (varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Sosionomikoulutus on käytännönläheistä, ja koulutuksessa korostuvat tulevaisuuden osaamisvalmiudet. Opiskelet oikeissa työelämäympäristöissä, kampuksella ja verkossa. Opit kehittämään arkilähtöisiä prosesseja, palveluita ja toimintamalleja, jotka vahvis­tavat yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista osallisuutta.

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Missä sosionomi voi työskennellä?

  • sosiaali- ja perhepalvelut
  • lasten- ja nuorisokoti
  • vammaisten tai vanhusten asumis- ja palveluyksikkö
  • päihde- tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö
  • kuntoutuspalveluyksikkö
  • maahanmuuttajatyö
Kuva
Sosionomiopiskelija Maija Hauska

 ”Tämän alan tekijöille riittää tulevaisuudessakin taatusti töitä”

Sosionomiopintojen mielenkiintoisuus ja monimuotoisuus ovat Maijan mukaan motivaatiota ylläpitäviä avaintekijöitä. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita