Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti, 210 op

Seuraava hakuaika
-

koulutuskuva_metsässä_tyttö

Sosionomi on arjen moniosaaja

Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä hänen arjessaan. Työsi keskipisteenä on ihminen. Osaat tukea ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sekä toteuttaa ja kehittää sosiaalialan työtä. Työhösi kuuluu myös yhteistyötä muiden ohjauksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.

Sosionomit työskentelevät esimerkiksi sosiaali- ja perhepalveluissa, päiväkodeissa ja kouluissa, asumis-, kuntoutus- tai palveluyksiköissä, digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa ja maahanmuuttajatyössä. Sosionomeja työllistävät myös hyvinvointialan kehittämishankkeet, järjestöt, Kela ja TE-palvelut sekä terveys- ja hyvinvointiasemat ja sairaalat. Osa sosionomeista toimii lähiesihenkilötehtävissä.

Jos sisällytät opintoihisi 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja, saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina (varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Sosionomikoulutus on käytännönläheistä, ja koulutuksessa korostuvat tulevaisuuden osaamisvalmiudet. Opiskelet oikeissa työelämäympäristöissä, kampuksella ja verkossa. Opit kehittämään arkilähtöisiä prosesseja, palveluita ja toimintamalleja, jotka vahvis­tavat yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista osallisuutta.

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Missä sosionomi voi työskennellä?

Sosionomin uramahdollisuudet ovat laajat ja työllistymisnäkymät erinomaiset.

Sosionomin työpaikka voi olla esimerkiksi:

perhekeskus | päiväkoti | koulu | sosiaali- ja perhepalvelut | lasten- ja nuorisokoti | nuorten työpaja | vammaisten tai vanhusten asumis- ja palveluyksikkö | päihde- tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö | digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut | kuntoutuspalveluyksikkö | työ- ja toimintayksikkö | maahanmuuttajien vastaanttoyksikkö | maahanmuuttajatyö

Kuva
Sosionomiopiskelija Maija Hauska

Opintojen mielenkiintoisuus ja monimuotoisuus ovat motivaatiota ylläpitäviä avaintekijöitä

Maija kehottaa alasta kiinnostuneita hakemaan rohkeasti opiskelemaan sosionomiksi: ”Tämän alan tekijöille riittää tulevaisuudessakin taatusti töitä.”

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita