iSEE - innovating Social Entrepreneurship Education

LAB ammattikorkeakoulu, Tarton yliopisto (University of Tartu), Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu (KTH Royal Institute of Technology) ja Riian teknillinen yliopisto (Riga Technical University) kehittävät yhdessä yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusta Central Baltic-ohjelmaan kuuluvassa iSEE - Innovating Social Entrepreneurship Education -projektissa. Central Baltic -ohjelma on EU:n alueellinen yhteistyöohjelma Keskisen Itämeren alueella. Ohjelma rahoittaa projektia 474 875 €. Projektin kumppaniorganisaatiot rahoittavat loput, kokonaisbudjetin ollessa 607 167 €.

Projektissa tavoitteena on luoda yhteinen koulutuskokonaisuus, jossa kurssit ovat osa tutkinto-ohjelman osana. LAB ammattikorkeakoulussa yhteiskunnallisen yrittäjyyden kurssi tulee olemaan osa International Business -koulutusohjelman vapaasti valittavia opintoja. Kansainvälisyys tuo erityistä arvoa koulutukseen, koska yhteiskunnallinen yrittäjyys ilmenee ja määritellään eri tavoin eri EU maissa. Projektissa yhteiskunnallinen yrittäjyys määritellään laajasti, keskittyen sen monenlaisiin erilaisiin ilmenemismuotoihin ja mahdollisuuksiin. Yhteiskunnallinen yrittäjyys voi luoda keinoja ratkaista sosiaalisia ja taloudellisia haasteita.
Keywords
Project period
-
Project state
On-going
Project area
International
Project funding
Central Baltic 2014-2020
LAB role
Lead partner
Unit
Liiketoiminta
Objectives
Projektin tavoitteena on luoda neljän korkeakoulukumppanin kesken yhteinen koulutuskokonaisuus liittyen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Ensimmäisessä vaiheessa projekti kartoittaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviä aihepiirejä koulutuksessa tällä hetkellä. Projektissa luodaan yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviä kursseja. Kurssit perustuvat laajasti kerättyihin tietoihin ja näkökulmiin. Projekti kerää tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä ja organisaatioista ja toteuttaa tapaustutkimuksia Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Projektin tuloksena syntyy opintokokonaisuus, jossa opiskelija voi opiskella yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvän kurssikokonaisuuden hyödyntäen myös LAB ammattikorkeakoulun lisäksi myös kumppanikorkeakoulujen tarjontaa. Myös yrityksille luodaan yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää koulutustarjontaa.
Project managers