Päijät- ja Kanta-Hämeen luontokohteet ovat entistä esteettömämpiä

Kuva
Esteetöntä retkeilyä Tainionvirralla
Luonto kuuluu kaikille. Luontomatkailualan yhteishankkeen avulla pyrittiin varmistamaan, että tutut luontokohteet ovat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa.

Luontomatkailupalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Paralympiakomitean ja Metsähallituksen Luontopalveluiden Luonto kaikille -yhteishankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluja.

Hanke toteutettiin yhteistyössä luontomatkailualan yritysten, eräoppaiden, käyttäjien, vammaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Esteettömien matkailupalveluiden tuottaminen on hankkeen myötä vauhdittunut yrityksissä.

Suunnitteluopas avuksi palveluiden tuottamiseen

Luonto kaikille -hankkeessa valmistettiin runsaasti aineistoa yritysten, kuntien, matkailutoimijoiden, vammaisjärjestöjen ja muiden tahojen käyttöön. ”Tuottamistamme tuotekorteista ja suunnitteluoppaasta luontomatkailupalveluiden tuottajat saavat lisää tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä erityisryhmien palveluiden mahdollistamiseksi”, kertoo TKI-asiantuntija Niina Ihalainen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Suunnitteluopas, tuotekortit ja muut materiaalit ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä Suomen Paralympiakomitean Luonto kaikille -verkkosivuilla: https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille

Hanke tukee Suomen matkailustrategiaa

Suomen matkailustrategian mukaan Suomen visiona on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Normaalioloissa koko maailman matkailu kasvaa 5 prosentin vuosivauhtia, joten kasvupotentiaali on suuri. Euroopan väestöstä lähes kolmannes kuuluu esteettömän matkailun piiriin, ja Suomessa on noin 800 000 liikuntarajoitteista henkilöä. Heidän lisäkseen myös lapsiperheet ja alati kasvava seniorimatkailijoiden joukko hyötyvät esteettömistä palveluista.

Luonto kaikille -hankkeen aikana parannettiin myös kohdealueen luontokohteiden esteettömiä rakenteita ja palveluita. Jatkossa Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistoissa, Evon retkeilyalueella ja Tainionvirralla Hartolassa esteettömien luontokohteiden palveluiden kehittämiselle sekä markkinoinnille ja myynnille on huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin aiemmin.

Niina Ihalainen
TKI-asiantuntija
niina [dot] ihalainenatlab [dot] fi