Tia Salminen suoritti tekniikan alan YAMK-tutkinnon menestyksekkäästi alle vuodessa

Kuva
Tia Salminen
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa osaamisen syventämisen lisäksi myös uusia työmahdollisuuksia. Tutkinnosta saa esimerkiksi pätevyyden moniin johto- ja esimiestehtäviin, mikä motivoi tuusulalaista Tia Salmista hakemaan vuosi sitten LAB-ammattikorkeakouluun.

Keski-Uudellamaalla viihtyvä Tia suoritti LABin tekniikan alan Uudistava johtaminen -koulutuksen hieman alle vuodessa, vaikka arkea täyttikin opintojen lisäksi perhe sekä kokoaikainen työ katu-, tie- ja liikennesuunnittelun toimialajohtajana yksityisellä sektorilla, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä.  

”Olen toiminut 15 vuotta erilaisissa infra-alan suunnittelutehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Aikoinaan taisin vain ajautua tälle alalle ja suunnittelun pariin, mutta olen viihtynyt alalla. Olen toiminut esimiestehtävissä vuodesta 2016 asti ja kehittääkseni osaamistani kyseisellä sektorilla, hain opiskelemaan LABiin tekniikan alan YAMK-tutkintoa”, kertoo Tia.

Rakennustekniikan insinööriksi 2007 valmistunut Salminen koki jatkokouluttautumisessa itsensä kehittämisen lisäksi tärkeäksi myös siitä saatavan pätevyyden, sillä ylempää korkeakoulututkintoa vaaditaan esimerkiksi monissa julkisen puolen johto- ja esimiestehtävissä. Nykyisessä työssään Tia ei tarvitse kyseistä pätevyyttä, mutta tulevaisuutta ja uusia työmahdollisuuksia ajatellen siitä on hyötyä.

”Opintojen kautta opitusta substanssista on hyötyä monella tapaa. Vaihdoin työnantajaa opintojen aikana, joten pääsin tarkastelemaan opiskeluun liittyvissä tehtävissä kahta eri organisaatiota. Tein kaikki opintoihin liittyvät tehtävät todellisista työelämän lähtökohdista, mikä teki tehtävistä käytännöllisiä ja vähemmän teoreettisia sekä mielenkiintoisia.”

Tia yllättyi opinnoissaan positiivisesti kaikkien koulutusalojen osaajien kanssa verkostoitumisesta. LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella kaikkien alojen opiskelijat ja asiantuntijat työskentelevät saman katon alla, joten kursseilla voi olla sekaisin esimerkiksi insinöörejä, tradenomeja ja muotoilijoita. Tämänkaltaiset kurssit tarjoavat monialaisia näkökulmia etenkin YAMK-opiskelijoille, jotka ovat olleet työelämässä jo jonkin aikaa.

”Opintojen ansiosta olen pohtinut, millainen johtaja ja esimies haluan olla”

LABin lähes kaikki YAMK-tutkinnot on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa, mikä oli Tialle tärkein kriteeri opiskelupaikan valinnassa. Tutkinnon suorittaminen kokoaikatyön lisäksi alle vuoteen vaati kuitenkin huolellista aikatauluttamista sekä aktiivista kirjoitustyötä. Salminen kiittää erityisesti perhettään opiskelun mahdollistamisesta, sillä opinnot hörppäsivät aina yhden päivän viikonlopuista.

”Pidin myös muutaman vapaapäivän töistä edistääkseni opintoja ja lisäksi käytin lomilla osan vapaasta erityisesti opinnäytetyön kirjoittamiseen. Ryhmätehtävissä minulle siunaantui toimivia ja aktiivisia ryhmäjäseniä, joten kaikki työt sain ja saimme palautettua aikataulussa. Tärkeää oli myös, että molemmat työnantajani tukivat opintojani ja mahdollistivat näin lähipäiviin osallistumisen. Opinnäytetyön aihe oli hautunut mielessäni korkeakoulujen yhteishausta saakka, joten pääsin aloittamaan sen jo opintojen alkuvaiheessa.”

Salminen suositteleekin opintojen järjestelmällistä aikatauluttamista, mikäli haluaa suorittaa YAMK-tutkinnon tavoiteajassa ja työn ohessa.

”Kannattaa laatia oma aikataulu opintojen suorittamiseksi ja pitää siitä kiinni. Itse suunnittelin välillä jopa viikkotasolla mitä teen, jotta sain kaikki tehtävät suoritettua aikataulussa. Kurssitehtävät kannattaa palauttaa määräpäivänä, sillä jos yksittäinen palautus myöhästyy, se helposti aiheuttaa seuraavienkin aikataulujen venymisen. Sen lisäksi, että myöhästyminen laskee arvosanoja, kärsii myös oma opintojen hallinnan tunne, joka taas harvoin parantaa suorituskykyä”, neuvoo Tia.

Kokonaisuudessaan opinnot ovat lisänneet Salmisen mukaan hänen osaamistaan johtamisen saralla. ”Opintojen ansiosta olen pohtinut, millainen johtaja ja esimies haluan olla sekä mikä on minun tyylini johtaa. Ymmärrän nyt myös organisaatioiden strategioiden todellisen merkityksen.”

Teksti: Elina Jokela

Location