Rakennusalan työnjohdon koulutuksen ennakkotehtävät ja valintakokeet

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto -koulutukseen edellytetään yleisen amk-hakukelpoisuuden lisäksi vähintään 24 kuukautta rakennusalan työkokemusta. Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Seuraavan kerran koulutukseen voi hakea syksyn 2022 yhteishaussa. 

Hakijan tulee tehdä ennakkotehtävä, joka julkaistaan tällä sivulla syksyn yhteishaun alkaessa. Tullakseen kutsutuksi valintakokeeseen hakijan tulee saada ennakkotehtävästä vähintään 50% sen maksimipistemäärästä.

Ennakkotehtävä docx-tiedostona

Ennakkotehtävä pdf-tiedostona

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa ei käytetä valtakunnallista AMK-valintakoetta.

Ennakkotehtävä ja kopiot rakennusalan työkokemuksen osoittavista työtodistuksista tulee ladata Opintopolun hakemukselle 22.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Valintakoe koostuu kirjallisesta osiosta ja haastattelusta. Kirjallisessa valintakokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta tekniselle alalle (loogista päättelykykyä, kirjallisia taitoja sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista).  Haastattelussa ja ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan motivaatiota ja kykyä suoriutua opinnoista.

Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa torstaina 21.10.2021. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan valintakoekutsussa.