Rakennusalan työnjohdon koulutuksen ennakkotehtävät ja valintakokeet

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto -koulutukseen edellytetään yleisen amk-hakukelpoisuuden lisäksi vähintään 24 kuukautta rakennusalan työkokemusta. Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Seuraavan kerran koulutukseen voi hakea syksyn 2022 yhteishaussa. 

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa hakijan tulee tehdä soveltuvuutta mittaava ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä julkaistaan tällä sivulla 31.8.2022. Tullakseen kutsutuksi valintakokeeseen hakijan tulee täyttää valintakriteerit sekä palauttaa ennakkotehtävän vastaukset ja kopiot rakennusalan työkokemuksen osoittavista työtodistuksista 28.9.2022 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävä pitää olla hyväksytysti suoritettu.

Ennakkotehtävä docx-tiedosto / pdf-tiedosto (julkaistu 31.8.2022)

Rakennusmestarikoulutuksen opiskelijavalinnassa ei käytetä valtakunnallista AMK-valintakoetta.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä ja se koostuu seuraavista osioista:

  • kirjallinen koe, max 50 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 20 p.)
  • haastattelu, max 50 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 25 p.)

Kirjallisessa kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta tekniselle alalle (loogista päättelykykyä, kirjallisia taitoja sekä matematiikan ja fysiikan perusosaamista). Ennakkotehtävässä ja haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja kykyä suoriutua opinnoista.

Valintakokeen molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta valintakoetulos on hyväksytty. Valintakokeeseen osallistuneet hakijat asetetaan valintajonoon osioiden yhteispisteiden perusteella. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa torstaina 20.10.2022. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan tällä sivulla ja valintakoekutsussa.