Henkilöstötuottavuus syntyy ihmisten ja tiedon johtamisesta

Kuva
HENTU - Henkilöstön hyvinvointi lisää tuottavuutta
Henkilöstötuottavuuden kehittämisessä on keskeistä työyhteisön vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä näiden toimenpiteiden vaikutuksen mittaaminen. Lue lisää, miten HENTU-hankkeessa kehitettiin esimiesosaamista, henkilöstön osallisuutta sekä tiedolla johtamista.

 

Apila Terveydessä kehitetään esimiesosaamista

Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa toimivan työterveyspalveluja tarjoavan Apila Terveyden strategian ytimessä on olla toimialansa halutuin työpaikka omilla toiminta-alueillaan. Tämän tavoitteen myötä Apilassa on ryhdytty panostamaan erityisesti esimiestyön kehittämiseen ja HENTU-hankkeessa henkilöstötuottavuuden näkökulmaksi valikoituikin ihmisten johtaminen osana esimiestyötä. Hankkeen aikana järjestettiin kolme esimiesvalmennusta, joiden tuloksia esimiehet ovat päässeet hyödyntämään omassa työssään ja sen kehittämisessä.

Apilan valmennukseen osallistuneet esimiehet kokivat valmennuskokonaisuuden sykähdyttävänä, asiantuntevasti toteutettuna ja uusia ajatuksia herättävänä. Esimerkiksi työnantajan, esimiehen ja työntekijän välinen psykologinen sopimus ja sen edistäminen arjessa, niin lähi- kuin etätyössä, on teema, johon saatiin työkaluja. Valmennusten oppeja on siirretty käytäntöön rakentamalla Apila Terveyden esimiesten käsikirja, johon on dokumentoitu ja samalla kehitetty yhteisiä käytäntöjä liittyen muun muassa rekrytointiin, perehdytykseen, osaamisen kehittämiseen ja erilaisiin esimiestilanteisiin liittyen.

”Apila Terveydessä työntekijöiden työhyvinvointi nähdään keskeisenä kilpailutekijänä ja osana työantajamielikuvaa."

" Valmennukset ovat antaneet mahdollisuuden pysähtyä yhdessä miettimään esimiestyön käytäntöjä, kehittämistä ja vaikuttavuutta. Valmennusten ohessa olemme rakentaneet konkreettisia työkaluja esimiehille työn tueksi ja sen myötä päässeet yhtenäistämään käytäntöjämme ja vaikuttamaan myös esimiesten arjen sujuvuuteen.”: Kehityspäällikkö Virpi Onkamo toteaa.

 

ARA:ssa kehittämistyöhön osallistuu koko henkilöstö

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) teki huomattavan satsauksen henkilöstötuottavuuden kehittämiseen osallistamalla koko henkilöstön, esimiehet ja johto mukaan lukien, kehittämistyöhön. Hankkeen aikana tehtiin hyppy digitaalisiin vuorovaikutteisiin työvälineisiin ja testattiin erilaisten työkalujen toimivuutta yhteisölliseen työskentelyyn. Kehittämisteemat valittiin yhteisesti keskustellen työelämän laatu (QWL) -kyselyn tulosten pohjalta. Tämän jälkeen kehittämisteemoja työstettiin systemaattisesti esimiesten valmennuksissa ja henkilöstötyöpajoissa pulssikyselyjen tulosten ja pajahavaintojen pohjalta. Ylimmän johdon näkökulmasta projekti on vienyt monta asiaa eteenpäin ja tuonut uusia liikkeellelähtöjä ja käsitteitä henkilöstötuottavuuden kehittämiseen. Henkilöstöriskien tunnistaminen ja esiintuominen hankkeen tuloksina havahdutti pohtimaan niiden ehkäisemisen tärkeyttä.

HR Partner Eija Lagren ARAsta tiivistää: ”Tärkein tulos on ollut, että vuoden ajan pidettiin yllä keskustelua työelämään liittyvistä työhyvinvointiasioista ja keskustelua halutaan edelleen jatkaa. Hankkeen toteutuksessa ARAn avainhenkilöitä johdon ja esimiesten lisäksi olivat henkilöstön edustajat."

"Työhyvinvoinnin kehittämisessä oleellista on jokaisen osallisuus. Hankkeen lopputuloksena syntyneet toimipidesuositukset olivat konkreettisia ja toimintaa ohjaavia.”

 

Anstarilla edistetään tiedolla johtamista

Anstar Oy kiinnostui HENTU-hankkeesta erityisesti tiedolla johtamisen näkökulmasta. Yrityksessä paneuduttiin henkilöstötuottavuuslaskentaan koko johtoryhmän voimin. Toinen keskeinen teema Anstarilla oli henkilöstön kokeman työelämän laadun selvittäminen. Yrityksessä ei ollut käytössä systemaattista tapaa tehdä henkilöstökyselyä työhyvinvoinnin ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi. Hankkeen aikana käyttöön otetusta kyselystä on tarkoitus tehdä vakituinen toimintatapa. Kyselyn, esimiesvalmennuksien ja henkilöstötyöpajan perusteella tunnistettiin kehitettäviä toimintaprosesseja, esimerkiksi perehdytyksessä ja esimiestoiminnassa.

Anstar Oy:n toimitusjohtaja Tero Viljakainen tiivistää hankkeen annin yritykselle:

"HENTU oli kokonaisuutena hyvä kehittämisprojekti ja oppimisen paikka"

 

Kehittämistyö on toteutettu osana HENTU -henkilöstötuottavuuden kehittäminen -hanketta, jonka on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ELY-keskus. Lue lisää hankkeen tuloksista ja lataa itsellesi Opas henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi: www.hentu.fi