Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 210 op

Next enrollment date
-

Opiskele sosionomiksi pääosin etänä

Opiskele sosionomiksi joustavasti ja osin verkossa

Sosionomina työskentelet lähellä ihmistä. Työsi keskipisteenä on ihminen, ja osaat työssäsi tukea ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Osaat myös toteuttaa ja kehittää sosiaalialan työtä.

Sosionomin työllistymismahdollisuudet ovat erinomaiset

Sosionomina työllistymismahdollisuutesi ovat monipuoliset ja työpaikkoja on tarjolla runsaasti.

Voit työskennellä esimerkiksi sosiaaliohjaajana, koulukuraattorina, varhaiskasvatuksen sosionomina tai järjestötyöntekijänä.

Sosionomina voit työllistyä sosiaali- ja terveysalan palveluissa niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle ja työskennellä myös yhdistyksissä, järjestöissä tai yrittäjänä. Työpaikkanasi voivat olla myös terveys- ja hyvinvointiasemat, sairaalat tai kansainväliset projektit. 

Sosionomiksi opiskelu verkkopainotteisesti

Sosionomin koulutus toteutetaan monimuotoisesti, mikä tarkoittaa, että se sisältää etä- ja lähijaksoja. Opiskelusi koostuu verkko-opiskelusta, lähitunneista Lappeenrannan kampuksella, itsenäisestä opiskelusta, harjoitteluista sekä erilaisista kehittämistehtävistä. Opiskelu on täysiaikaista.

Lähijaksoilla opetus toteutuu pääasiassa arkisin päiväaikaan, mutta viikonloppu- ja iltatunnitkin ovat mahdollisia. 

Etäjaksoilla opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, joko itsenäisiä tehtäviä tai tiimissä toteutuvaa opiskelua (tiimitehtäviä) esimerkiksi digitaalisissa oppimisympäristöissä ja työelämähankkeissa.

Varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyys

Jos sisällytät opintoihisi 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja, saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina (varhaiskasvatuslaki 540/2018).

Sosionomin työllistyminen ja työpaikat

Sosionomina voit työskennellä esimerkiksi:

lastensuojelu | mielenterveystyö | varhaiskasvatus | sosiaaliohjaaja | kuraattori | päihdetyö | vammaistyö | vanhustyö | maahanmuuttajatyö

Kuva
Laptop keyboard writing

Sosiaalialan palkkaus

Sosiaalialan ohjaajan keskipalkka

2 816 €/kk

(Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2019, Tilastokeskus) 

Kuva
Sosionomiopiskelija Maija Hauska

Maija pallottelee helposti opintojen, työn ja perhe-elämän välillä

 ”Tämän alan tekijöille riittää tulevaisuudessakin taatusti töitä.”

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi