Muotoilulla vauhditetaan yritysten liiketoimintaa

Kuva
Design Venture -ohjelma
Muotoilu on kokonaisvaltainen lähestymistapa ratkaista toimintaympäristössä ilmeneviä muutoksia sekä tapa erottautua. Muotoilun merkitys tiedostetaan aiempaa paremmin, mutta silti vain harva pk- tai mikroyritys hyödyntää muotoilijoita liiketoimintansa kehittämisessä.

LAB-ammattikorkeakoulun Design Venture Ohjelma (DVO) -projekti on toiminut sillanrakentajana Päijät-Hämeen pk-yritysten ja muotoilijoiden välillä lähes kolmen vuoden ajan. Ohjelmassa on kannustettu ja sparrattu pk- ja mikroyrityksiä käyttämään muotoilua liiketoiminnan kasvattamisen ja kansainvälistymisen tukena.

Ohjelman aikana luotu Design Venture -palvelumalli on rakentunut liiketoimintakehittäjien eli Lahden Seudun Kehitys LADECin ja LABin Muotoiluinstituutin asiantuntijoiden yhteistoiminnasta. Palvelumallissa tunnistetaan liiketoiminnan kipupisteet ja tarpeet ja vastataan niihin muotoilun keinoin. 39 yrityksen sparraamisen jälkeen toimintamalli osoittautui kannattavaksi, joten sitä kokeillaan seuraavaksi myös Etelä-Karjalan alueella. Vastaavanlaista yhteistyömallia ei ole toistaiseksi vielä muualla Suomessa.

”Korkeakoulut tarjoavat liiketoimintakehittäjien tapaan omia palvelujaan, mutta yhteistä toimintaa ei ole tiedossamme DVO:n lisäksi muualla. Tässä toimintamallissa lähestymme yhdessä yrityksiä ja viemme asioita eteenpäin sekä liiketoiminnan kehittämisen että muotoilun käytön näkökulmista. Muotoilu on samanarvoisessa asemassa esimerkiksi myynnin kanssa, kun puhutaan liiketoiminnan kehittämisestä”, korostaa TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö Veli-Pekka Räty LAB-ammattikorkeakoulusta.

Design Venturessa kohtautetaan muotoilijat ja muotoiluapua tarvitsevat pk-yritykset, valmennetaan yrittäjiä ymmärtämään muotoilun hyödyt omassa liiketoiminnassaan sekä koulutetaan muotoilijoita vastaamaan yrittäjien kasvutarpeisiin. Päijät-Hämeessä oli mukana laaja skaala eri toimialojen yrittäjiä sekä yrityksiä, kuten kahvipaahtimo, verkkokauppa ja virtuaaliympäristöjen parissa toimiva yrittäjä. Kaikkien mukana olleiden yritysten ja yrittäjien design-tietoisuus lisääntyi selvästi ohjelman aikana.

”Yritykset kaipasivat etenkin omia markkinointivideoita ja valmiutta tehdä niitä itse, ja tarpeeseen vastattiin järjestämällä erillinen sparraustilaisuus alan ammattilaisten kanssa. Näin yritykset saivat rakennettua oman äänensävyn videoihin sen sijaan, että kaikki sisällöntuotanto ostettaisiin ulkopuolelta. Yritysten tarpeet liittyivät muun muassa sähköiseen viestintään ja markkinointiin, joka korostui viime vuonna koronapandemian myötä. Etenkin somekanaviin, verkkokauppoihin ja brändiin liittyvät sparraukset osoittautuivat monelle tarpeelliseksi”, Räty sanoo.

DVO-toiminta alkaa Etelä-Karjalassa

Design Venture -ohjelma laajenee Etelä-Karjalaan keväällä 2021. Tavoitteena on Päijät-Hämeen mallin tavoin verkostoitua paikallisten muotoilijoiden ja yrittäjien kanssa, lisätä muotoilutietoisuutta sekä vauhdittaa muotoilun avulla paikallisten pk-yritysten liiketoimintaa.

Ohjelma on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Lue lisää:

» Päijät-Hämeessä järjestetyn Design Venturen loppujulkaisu

» Design Venture ohjelma – muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana Etelä-Karjalassa

Lisätietoja:

Veli-Pekka Räty
TKI-asiantuntija
veli-pekka [dot] ratyatlab [dot] fi

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.