Yksi projekti, lähemmäs 700 toimijaa – LAB yhdistää koulutuksen ja kehitystoiminnan

Kuva
Opiskelijoita LABin Lappeenrannan kampuksella.
LAB-ammattikorkeakoulussa yhdistyvät sekä koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) että työelämäyhteistyö. Hyvänä esimerkkinä toimii juuri päättynyt TwinInno-hanke, johon osallistui jopa 100 yritystä, 550 opiskelijaa sekä useita asiantuntijoita.

Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymässä eli TwinInno-hankkeessa yhdistettiin onnistuneesti TKI, koulutus sekä yritysyhteistyö. Hankkeessa edistettiin Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä toimivien pk-yritysten innovaatiotoimintaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Hankkeesta saatujen tulosten perusteella LABin yritysyhteistyömallia tullaan kehittämään entistä sujuvammaksi, ja sillä tuetaan paikallisten yritysten innovaatiotoimintaa.

”TwinInno liittyi yli kymmeneen opintojaksoon ja lähes 20 opintojaksototeutukseen. Opiskelijoille hanke- ja yritysyhteistyö avaa mahdollisuuden rakentaa omia verkostoja työelämään. Hyvin sujuneet projektit ja yhteistyöt ovat arvokkaita eväitä myöhemmin työelämässä”, projektipäällikkö Anu Nuutinen LAB-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Win-win-tilanne opiskelijalle, opettajalle ja yrittäjälle

Hankeyhteistyö on mahdollista kytkeä erinäisiin opintojaksoihin ja osallistaa siten myös opiskelijoita mukaan käytännönläheisiin projekteihin. Opiskelijoilla onkin merkittävä asema yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Nuutinen korostaa, että asiantuntijoiden lisäksi tuoreita näkemyksiä ja ideoita saa LABin sisällä olevilta 8 900 opiskelijalta.

”Suurin anti tulee opiskelijoiden määrästä ja valtavasta innostuksesta. Yrityksillä on harvoin mahdollista saada vastaavankokoista joukkoa apuun. Lisäksi oppiminen on opiskelijoille mielekkäämpää työelämäyhteistyössä tehtyjen toimeksiantojen kautta, ja se jopa parantaa oppimistuloksia.”

”Opiskelijoiden lisäksi yritystöistä hyötyvät myös opettajat: opetuksesta tulee mielekkäämpää, kun se koetaan hyödylliseksi. Yritystyöt ovat konkreettinen esimerkki aidoista työelämätilanteista. Opettajien tulee jatkuvasti ylläpitää omaa osaamistaan, jota yhteistyö yritysedustajien kanssa tukee parhaimmillaan”, Nuutinen jatkaa.

LABissa on vuosittain käynnissä noin 200 hanketta, joihin yritysten on mahdollista osallistua. Nuutinen kannustaa yrityksiä kokeilemaan yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa niin koulutuksen kuin TKI-toiminnankin osalta. Etenkin pienyrittäjille oppilaitosyhteistyö on yleensä edukkain vaihtoehto sekä merkittävä askel kohti laajempaa liiketoimintaa.

”Kannattaa tutustua palvelutarjontaamme ja yhteistyöesimerkkeihin LABin verkkosivuilla ja somessa. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta meillä on laajat ja kasvavat verkostot kotimaassa sekä kansainvälisesti. Onnistunut yhteistyö kerryttää hyvää mainetta yritykselle, ja se myös yleensä poikii osaavaa työvoimaa ennemmin tai myöhemmin”, Nuutinen vinkkaa.

Tutustu monipuolisiin yhteistyömuotoihin yritysoppaasta.

TwinInno-yhteistyö oli yrityksille maksutonta. Toiminta katettiin Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen liittojen myöntämällä EAKR-rahoituksella sekä LABin omarahoitusosuudella.

Lisätiedot: