Kansainväliseksi design-ammattilaiseksi LABin muotoilun koulutuksista

Kuva
Design reflection computer screen
Bachelor of Culture and Arts -tutkinnon suorittaneet saavat monipuoliset valmiudet muotoilun maailmaan. Valittavana on kaksi eri koulutusta, Industrial Design (Teollinen muotoilu) ja Packaging and Brand Design (Pakkaus- ja brändimuotoilu).

Industrial Design

Industrial Design -koulutuksesta valmistuneet työskentelevät tuotteiden, tuotteisiin liittyvien palveluiden ja käyttöliittymien suunnittelijoina eri yrityksissä ja teollisuudessa. Teolliset muotoilijat työllistyvät hyvin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Monet toimivat myös itsenäisinä yrittäjinä.

Muotoilun opintoja suoritetaan esimerkiksi erilaisten projektien muodossa. Opiskelijat pääsevät työskentelemään yhteistyössä kansainvälisten yritysten kanssa, mikä mahdollistaa verkostoitumisen jo opintojen aikana. Lahden kampuksen modernit tilat varmistavat, että opiskelijat voivat hyödyntää suunnittelutyössään lukuisia ajantasaisia menetelmiä ja nykyaikaisia ​​laitteita.

Ensimmäinen vuosi suoritetaan etäopintoina eli ensimmäisen ja toisen lukukauden voi suorittaa myös ulkomailta käsin. Toisen opiskeluvuoden aikana työskennellään kampuksella niin sanotusti kädet savessa!

Packaging and Brand Design

Opintojensa aikana opiskelija oppii huomioimaan suunnittelua eri näkökulmista ja tunnistamaan sekä pakkausteollisuuden että asiakasbrändien vaatimukset. Koulutuksessa painotetaan voimakkaasti graafista suunnittelua ja teollisen suunnittelun menetelmien soveltamista pakkauksiin ja brändeihin. Opintojen ytimessä ovat luovat ongelmanratkaisutaidot ja ryhmätyötaidot.

Pakkaus- ja brändimuotoilun englanninkielisestä koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi pakkausteollisuudessa, mainonnan parissa, brändikehityksessä, suunnitteluyrityksissä tai vähittäiskaupassa. Pakkausteollisuus on kansainvälisesti monipuolinen ja merkittävä työllistäjä ja suomalainen pakkausosaaminen on maailman huipputasoa.

Ensimmäinen vuosi suoritetaan etäopintoina eli ensimmäisen ja toisen lukukauden voi suorittaa myös ulkomailta käsin. Toisen opiskeluvuoden aikana kääritään hihat ja työskennellään kampuksella!

Miksi LAB?

  • Työelämälähtöisyys: LABissa rakennetaan selkeitä polkuja työelämään. Pääset mukaan yritysten toimintaan aktiivisena toimijana jo opiskeluaikana, mikä mahdollistaa varaslähdön tulevaisuuden halutuimpiin tehtäviin. LABissa ei opiskella vain opiskelun vuoksi, vaan opintojen aikana tehdään aidosti töitä oman tulevaisuuden eteen. LABissa perinteinen opettaja-opiskelija-asetelma kääntyy työtoveruudeksi, jossa työskennellään yhteisten päämäärien hyväksi.
  • Uteliaisuus, rohkeus ja uudet innovaatiot: LABissa saa toteuttaa uudenlaisia ideoita pelottomasti. Kun erilaiset ihmiset tuovat osaamisensa yhteen, syntyy yhteistyön iloa ja voimaa!
  • Kansainvälinen kilpailukyky: LABista valmistuneet opiskelijat ovat haluttuja osaajia maailmalla. Laadukas opetus ja ajantasaiset sisällöt antavat loistavat lähtökohdat menestykselle.
  • Synergiaedut: Tiivis yhteistyö LUT-yliopiston kanssa antaa laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.

Kuva
Detail typography white letters

Opiskele muotoilua englanniksi

Meillä voit opiskella muotoilijaksi englannin kielellä ja saada loistavat valmiudet kansainvälisiin työtehtäviin.