Viimeinen kilometri Lahti

Viimeinen kilometri Lahti (ViKi Lahti) -hanke keskittyy nimensä mukaisesti tarkastelemaan tavarakuljetusten viimeisiä etappeja. ViKi Lahti- hankkeessa tarkastellaan tavarakuljetusten nykytilaa Lahdessa ja siihen liittyviä haasteita, sekä etsitään vaihtoehtoja näiden ratkaisemiseen. Hankkeessa suunnitellaan ja kuvataan tavarakuljetusten toimintamalli käyttämällä esimerkkinä yhtä tai kahta Lahden kaupunginosaa ja määritetään jakeluratkaisuja ja niiden tarvitsemia kaupunki-infraan liittyviä vaatimuksia. Toimintamallin suunnittelun avuksi selvitetään kuluttajien toiveita verkkokaupan toimitusten osalta, sekä tutkitaan jo olemassa olevia toimintamalleja.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on
1. koota yhteen eri toimijat miettimään viimeisen kilometrin jakelun haasteita ja ratkaisuja Lahden alueella. Yhteistyön tarkoituksena on
2. luoda ja testata alueelle sopivaa toimintamallia, joka voi olla myös monistettavissa muihin vastaavan kokoisiin seutukuntiin.
3. Lisätä yhteistyötä vastaavia ratkaisuja kehittävien alueiden
kanssa (kumppanit ja verrokkialueet).
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeella edistetään viimeisen kilometrin jakeluun liittyvien ympäristövaikutusten ja asukkaille aiheutuvien ongelmien tunnistamista ja luodaan uusi toimintamalli, jossa jakelun optimointiin ja päästöjen vähentämiseen liittyvä monimutkainen kokonaisuus hahmotetaan eri toimijoiden verkostossa.

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.