UOMA - uudistuva osaaminen muotoilun ja visuaalisen viestinnän alalla

Kuva
UOMA -hanke
UOMA on täydennyskoulutushanke ammatissa toimiville muotoilijoille ja visuaalisen viestinnän asiantuntijoille. Uudistamme ja täydennämme koulutussisältöjä tunnistamiimme työelämän osaamistarpeisiin. Kehitämme työelämässä toimiville joustavia koulutusmenetelmiä ja pilotoimme hankkeessa erilaisia oppimisympäristöjä. Toteutamme UX Design (käyttökokemuksen suunnittelu), UI Design (käyttöliittymäsuunnittelu), VR (virtuaalitodellisuus), AI
(keinoäly) ja IOT (Internet of Things) koulutussisältöjä tavoitteena nostaa asiantuntijaosaaminen uudelle tasolle.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy työelämäläheisiä ja yksilön osaamistarpeisiin sopivia täydennyskoulutusmalleja ja uuden teknologia koulutussisältöjä.

Järjestämme Tulevaisuuden muotoilija -ennakointityöpajoja ja tuotamme työskentelyn pohjalta Tulevaisuuden muotoilija -työkirja hyödynnettäväksi muuttuviin osaamistarpeisiin.

Koulutukseen osallistuneiden IoT, UX, GUI, VR ja AI -osaaminen on syventynyt. Osallistujien työelämän muutoksen ennakointi sekä oman osaamisen tunnistaminen on vahvistunut.

Yritysten mahdollisuudet hyödyntää uuteen teknologiaan liittyvää osaamista osana liiketoiminnan kehittämistä on laajentunut.

Kokeiluista ja kokemuksista saamme tietoa, jonka pohjalta voimme kehittää täydennyskoulutusta, myös muiden alojen hyödynnettäväksi.
Projektipäällikkö
Annariina Ruokamo
TKI-asiantuntija
annariina [dot] ruokamoatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta