Tikissä Työelämään 3. vuosi

Tikissä työelämään -hankkeessa kehitetään LUT-korkeakoulujen Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla sekä Haaga-Heliaamk:n Vierumäen, Haagan sekä Porvoon kampuksilla aktiivisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria Aktiivinenkampus -ideologian alla. Iideologia pohjautuu valtakunnallisen Liikkuva opiskelu -ohjelmaan. Tavoitteena on edistää arjenhyvinvointia kehittämällä toimintamalleja eri kohderyhmät huomioiden ja kiinnittäen huomiota esteettömyyteen sekä tasa-arvon toteutumiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Luodaan arjen aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva ja vahvistava fyysinen ja sosiaalinen opiskelu- jaoppimisympäristö
•Tunnistetaan fyysistä aktiivisuutta ja opiskeluhyvinvointia rajoittavat tekijät ja kehitetään kampusten toimintaympäristöjä
•Luodaan ja kehitetään opiskelijoilta opiskelijalle tapahtuvaa vertaismentori -toimintaa
•Kartoitetaan matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut, kuvataan palveluverkosto ja edelleen kehitetään oppilaitoksissa(YTHS-uudistus)
•Kohderyhmä osallistetaan toimintaan alusta alkaen. Toteutuksessa huomioidaan tasa-arvo ja esteettömyys sekä kiinnitetään erityistä huomiota liian vähän liikkuviin opiskelijoihin
Tavoitteiden toteutuminen
Vertaismentotoinnin toimintamalli ja opintojakso vertaismentoreille

YTHS yhteistyö ja firstbeat-hyvinvointianalyysin pilotit opiskelijahyvinvoinnin tukena

Webinaarit ja materiaali hyvinvointitiedon levittämiseksi ja niiden yhdistäminen korkeakouluopiskelun kontekstiin
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke jatkaa aktiivisemman toimintakulttuurin kehittämistä. Vertaismentori -toimintamalli osallistaa opiskelijat ja ammattikorkeakoulujen henkilöstön mukaan arkiaktiivisuutta ja hyvinvointia tukevaan opiskelu- ja oppimisympäristön kehittämiseen. Tuloksena syntyy Hankkeen loppujulkaisu, joka kuvaa miten fyysistä ympäristöä jakorkeakoulujen toimintakulttuuria voidaan kehittää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja aktiivisuutta tukevaksi. Kehitettävät toimintamallit vastaavat myös lisääntyvän etäopiskelun tarpeisiin.
Projektipäällikkö
Markus Halonen
TKI-asiantuntija
markus [dot] a [dot] halonenatlab [dot] fi