Tikissä työelämään

Kartoitetaan parhaita toimintatapoja kampusympäristön aktivoimiseen, mm liikkuva opiskelu ja OKM hankeverkoston liikunnanedistämishankkeiden tuotoksista. Jalkautetaan valitut toimenpiteet kohdekampuksille huomioiden esteettömyys ja tasa-arvo ja kerätään tietoa ja kokemuksia sekä opetushenkilökunnalta että opiskelijoilta. Pilotoidaan virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovelluksien mahdollisuuksia aktiviisuuden lisääjänä.

Kartoitetaan matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja, kuvataan palveluverkosto ja edelleen kehitetään oppilaitoksissa (YTHS-uudistus) Kohderyhmä osallistetaan toimintaan alusta alkaen.
Pilotoidaan hyvinvointivalmennusta yhteistyössä opiskelijaterveydenhuollon, erityisopettajan ja opintopsykologin kanssa. Hankkeessa kehitetään myös vertaismentoroinnin mallia yhteistyössä opiskelija- ja ainejärjestöjen kanssa
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Jalkauttaa parhaita toimintamalleja ja lisätä arkiaktiivisuutta kampuksella LUT-korkeakouluissa ja Haaga-Helian elämys- ja hyvinvointitalouden yksikössä
Tavoitteiden toteutuminen
Kerätään palautetta käyttäen Webrolpol-palautekyselyjä ja haastatteluja (participative inquiry) eri rooleissa hankkeessa mukana olevilta opiskelijoilta. Palautetta kerätään myös toimenpiteisiin osallistuvilta henkilöstön edustajilta sekä ohjaajilta. Mobiiliapplikaatioista, hyvinvointianalyseistä ja VR/AR aktivointikokeiluista saadaan mitattavaa dataa.
Hankkeen vaikuttavuus
Opiskeluympäristön muokkaaminen siten että tauottaminen on helppoa. Luoda erilaisissa kampusympäristöissä ja etäopiskelussa toimivia työkaluja ja toimintamalleja opetushenkilökunnalle ja opiskelijoille aktiivisuuden lisäämiseen.
Projektipäällikkö
Markus Halonen
TKI-asiantuntija
markus [dot] a [dot] halonenatlab [dot] fi