Tekoälypaja

Kuva
Tekoälypaja
Tekoälypaja- hankkeen tavoitteena on rakentaa ja pilotoida tekoälyn soveltamiseen tarkoitettu laboratorio, Tekoälypaja.

Tekoälypaja toimii avoimen innovoinnin kehittämisympäristönä ja tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin sekä kiertotalouden pk-yrityksille tukea, tietoa ja neuvontapalveluja sensoriteknologian ja muiden tekoälyteknologioiden hyväksikäytössä uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

Julkaisut:                          

Tekoäly ja etiikka - tekoälyn etiikka (blogi 11.3.20)

Tekstiilien tunnistaminen tietokonenäöllä (blogi 9.11.20)

 

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on edistää alueen hyvinvointialan sekä kiertotalousalan yritysten liiketoimintaa ja tuotekehitystä kehittämällä ja pilotoimalla yritysten tarpeisiin soveltuvan Tekoälypajan toimintamallia.
-Kehittää yritysten tarpeisiin tekoälyn hyödyntämistä tukeva innovaatio- ja tuotekehitysympäristö (Tekoälypaja) ja sen tuotekehitys- ja neuvonta- ja ohjauspalvelut Tekoälypajassa asioivien yritysten tueksi.
-Luoda tekoälyä kehittävä ja yritysten liiketoimintaa tukeva monialainen yhteistyöverkosto
-Kehittää ja demota/pilotoida sensori- tai muuhun uuteen teknologiaan perustuvia tekoälysovelluksia.
Tuottaa ja jakaa tekoälysovelluksiin liittyvää käyttö- ja kokemustietoa yritysten hyödynnettäväksi.

Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen tuloksena Tekoälypaja on käynnissä ja tarjoaa palveluitaan pk-yrityksille, muille yrityksille sekä sidosryhmille.
Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksena yritysten kilpailukyky on kasvanut.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa rakennettava Tekoälypaja ja sen toimintamalli kehittäjäverkostoineen vahvistaa ja tuo alueelle osaamista tekoälyn soveltamismahdollisuuksista ja edistää siten alueen hyvinvointi- ja sote-alan sekä kiertotalouden parissa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten kasvua tai kehittämistä ja luo edellytyksiä uuden liiketoiminnan käynnistymiselle.
Vastaavaa tekoälyteknologioiden soveltamiseen keskittyvää avointa innovaatioalustaa ei vielä ole alueella. Kehittämisverkoston avulla toiminta linkittyy kansalliseen ja kansainväliseen tekoälyä soveltavaan kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.
Hanke tuottaa hyvinvointi- ja sote-alalla sekä kiertotalouden parissa toimiville yrityksille tukea uusien asiakas- ja tarvelähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämiseen.
Hanke tukee alueen elinkeinoelämän monipuolistamista ja edistää alueen profiloitumista uusien kasvualojen kokeilualueena.

Tietosuojaseloste

Projektipäällikkö
Johanna Irjala
TKI-asiantuntija
johanna [dot] irjalaatlab [dot] fi
Jonna Sirviö
TKI-asiantuntija
jonna [dot] sirvioatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Sijainti