Tekoälypaja

Kuva
Tekoälypaja: tekoäly | sensoriteknologia | prototyyppien luominen | hyvinvointi | kiertotalous
Tekoälypaja-hanke toimi avoimen innovoinnin kehittämisympäristönä ja tarjosi hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyslan sekä kiertotalouden pk-yrityksille tukea, tietoa ja neuvontapalveluja sensoriteknologian ja muiden tekoälyteknologioiden hyväksikäytössä uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen tuloksena muodostunut Tekoälypaja tarjoaa tuotekehitys-, neuvonta- ja ohjauspalveluja pk-yrityksille, muille yrityksille sekä sidosryhmille.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Tekoälypaja-hanke päättyi 30.4.2022.

Tekoälypajan testaus- ja asiantuntijapalveluja sekä neuvontaa ja ohjausta yrityksille tarjotaan jatkossa hyvinvointiteknologian osalta LAB WellTechissa ja muiden alojen osalta tekniikan alan laboratoriopalveluissa.

Lisätietoa:

Tekoäly, sensoriteknologia, prototypointi...

Mitä hankkeessa käytännössä tehtiin? Tutustu julkaisuun, blogikirjoituksiin ja muuhun materiaaliin:

Tietoa ja tukea yrityksille tekoälyn soveltamiseen -julkaisu

Julkaisut

Blogikirjoitukset

Uutiset ja artikkelit

Videot

 • Ilmekaappari (7.12.2021)
  Sanaton viestintä on tärkeä osa ihmisten keskinäistä viestintää, jopa puhetta tärkeämpää. LAB-ammattikorkeakoulun Tekoälypaja- ja Konenäköhankkeissa on kehitetty uusi sovellus, joka tekoälyn avulla paikantaa ja tunnistaa ihmisten ilmeet. Tuotetulla tiedolla voidaan esimerkiksi tutkia ihmisen reagointia asiakaspalvelutilanteisiin tai ihmisen sen hetkistä tunnetilaa ja reaktioita. Teknologiaa voidaan myös integroida tuottamaan tietoa ilmeistä muihin sovelluksiin.
   
 • Tekoälyn käyttäminen tekstiilien lajittelussa (8.10.2021)
  Tekstiilien rakenteen tunnistaminen voi olla ihmiselle hankalaa. Lajitteluprosessia voidaan helpottaa ja automatisoida tekoälyn avulla. Tekoälypaja-hankkeessa kehitetyn tekoälymallin avulla pystyy tunnistamaan kudos- ja neulostyypin tekstiilit toisistaan.
   
 • Tekoälypajan esittely (5.8.2021)
  Tekoälypaja-hanke tukee terveyden ja hyvinvoinnin sekä kiertotalouden pk-yrityksiä selvittämään ja havainnoimaan tekoälyn ja sensoriteknologian mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Videolla esitellään pilotointivaiheessa olevia kehitysideoita sekä kerrotaan LABWelltech-ympäristöstä, jonka osa Tekoälypaja on.

Opinnäytetyöt

Tapahtumat

Tekoälypaja oli järjestämässä useita tapahtumia, mm. hyvinvointiteknologian virtuaalista tapahtumapäivää:

LAB Welltech -tapahtuma: Ihminen ensin - teknologia tukena
28.4.2022 klo 9.00–15.30

 

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena oli edistää alueen hyvinvointialan sekä kiertotalousalan yritysten liiketoimintaa ja tuotekehitystä kehittämällä ja pilotoimalla yritysten tarpeisiin soveltuvan Tekoälypajan toimintamallia.

- Kehittää yritysten tarpeisiin tekoälyn hyödyntämistä tukeva innovaatio- ja tuotekehitysympäristö (Tekoälypaja) ja sen tuotekehitys-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Tekoälypajassa asioivien yritysten tueksi.
- Luoda tekoälyä kehittävä ja yritysten liiketoimintaa tukeva monialainen yhteistyöverkosto.
- Kehittää ja demota/pilotoida sensori- tai muuhun uuteen teknologiaan perustuvia tekoälysovelluksia.
- Tuottaa ja jakaa tekoälysovelluksiin liittyvää käyttö- ja kokemustietoa yritysten hyödynnettäväksi.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen tuloksena Tekoälypaja on käynnissä ja tarjoaa palveluitaan pk-yrityksille, muille yrityksille sekä sidosryhmille.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksena yritysten kilpailukyky on kasvanut.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa rakennettava Tekoälypaja ja sen toimintamalli kehittäjäverkostoineen vahvistaa ja tuo alueelle osaamista tekoälyn soveltamismahdollisuuksista ja edistää siten alueen hyvinvointi- ja sote-alan sekä kiertotalouden parissa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten kasvua tai kehittämistä ja luo edellytyksiä uuden liiketoiminnan käynnistymiselle.

Vastaavaa tekoälyteknologioiden soveltamiseen keskittyvää avointa innovaatioalustaa ei vielä ole alueella. Kehittämisverkoston avulla toiminta linkittyy kansalliseen ja kansainväliseen tekoälyä soveltavaan kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Hanke tuottaa hyvinvointi- ja sote-alalla sekä kiertotalouden parissa toimiville yrityksille tukea uusien asiakas- ja tarvelähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämiseen.

Hanke tukee alueen elinkeinoelämän monipuolistamista ja edistää alueen profiloitumista uusien kasvualojen kokeilualueena.

Tietosuojaseloste

Projektipäällikkö
Johanna Irjala
TKI-asiantuntija
johanna [dot] irjalaatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Sijainti