Salpausselkä Unesco Global Geopark -Kestävän matkailun roadmap

Kuva
Kuva Salpausselkä Geoparkin alueesta, vesistön keskellä kulkee mutkitteleva ajotie, joka on reunustettu kauniisti puilla.
Hankkeessa työstetään monivaiheisena strategiatyöskentelyprosessilla, yhteistyössä alueen yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa Salpausselkä Geoparkin kestävän matkailun roadmapia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Salpausselkä Unesco Global Geopark -kestävän matkailun roadmap -hankkeen tavoitteena on tarjota alueen matkailuyrittäjille työkaluja palvelujensa vetovoimaisuuden ja laadun lisäämiseen sekä näkyväksi tekemiseen myynnissä ja markkinoinnissa.
Roadmap-työn lisäksi hankkeessa edistetään Salpausselkä Geopark -alueen matkailun elinkeinotoiminnan kestävyyttä ja sen näkyväksi tekemistä Visit Finlandin STF-ohjelman kanssa yhdenmukaisella tavalla.
Hankkeen vaikuttavuus
Työn tuloksena syntyneessä kehittämissuunnitelmassa määritellään lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla Salpausselkä Geopark profiloituu entistä vastuullisemmaksi matkakohteeksi vuoteen 2030 mennessä.
Toimenpiteet innostavat uusia yrityksiä mukaan STF-polulle ja lisäävät mahdollisuuksia saada alueelle STF destinaatiostatus. Yritysten sitoutuminen vastuulliseen toimintaan lisää niiden kilpailukykyä sekä koko alueen vetovoimaisuutta erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Johanna Laine
TKI-asiantuntija
johanna [dot] laineatlab [dot] fi