RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

RoboCamp tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, alueellisen kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa. Hanke toteutetaan yhteishankkeena ajalla 1.9.2019 – 31.8.2021. Sen toteuttajina ovat Saimaan ammattiopisto Sampo, LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Imatran seudun kehitysyhtiö ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto. Hanke saa rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Taloushallinnon osuudesta vastaa LAB. Talouhallinnon projektipäällikkönä toimii Marianne Viinikainen ja asiantuntijoina Tarja Muikku ja Liisa Uosukainen. Hankkeen nettisivut löytyy osoitteesta https://robocamp.fi/.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Tavoitteet
RoboCamp hankkeen tavoitteet: (1) muodostaa alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan verkosto, (2) luoda yritysten ja oppilaitosten yhteinen robotiikkaan ja ohjelmistorobotiikkaan keskittyvä testaus-, kehitys- ja innovaatioympäristö ja (3) kehittää ja lisätä robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamista alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa.

Koko hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on kansainvälisesti tunnettu robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamiskeskittymä Etelä-Karjalan alueella. Taloushallinnon osahankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on talous- ja hallinto-organisaatioiden tiedolla johtamisen taidon kehittäminen kohti datavetoisia palveluinnovaatioita ja niiden liittäminen osaksi asiakasyrityksen tuotannon, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kivijalkaa.


Tavoitteiden toteutuminen
- Etelä-Karjalan taloushallinnon yritystysten kontaktointi 2019
- Robotiikkaa ja tulevaisuus avausseminaari Imatralla 27.11.2019
- Kehitystarvekysely sähköpostitse taloushallinnon yrityksille 2.12.2019
- Yrityskäyntejä ja tapaamisia, Voimaa yrittää tapahtuma 10.1.2020
- Yritysprojektien käynnistys 7.2.2020
- Taloushallinnon automaation kokeilupäivä 21.2.2020. Materiaalit jaossa: https://robocamp.fi/taloushallinnon-automaation-kokeilupaiva/Hankkeen vaikuttavuus
LABin taloushallinnon osahankkeen tavoitteet:
1. Tilitoimistot ja muita hallinnon palveluita tuottavat yritykset ovat liittyneet osaamisverkostoon. Tietoa ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntämisen käyttökohteista ja kokemuksista on jaettu verkostossa.
2. Yrityksillä on kyky mallintaa omia ja asiakasyritysten talous- ja liiketoimintaprosesseja sekä tunnistaa niissä kehittämiskohteita.
3. Hanke on tuottanut ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä pilotointeja sekä niihin liittyvien palvelukonseptien ja ansaintamallien mallinnuksia.
4. Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn kokeilut ja osaamisen kehittäminen Etelä-Karjalan tilitoimistoissa ja hallintopalveluja tuottavissa yrityksissä ovat käynnistyneet.
Projektipäällikkö
Marianne Viinikainen
Lehtori
marianne [dot] viinikainenatlab [dot] fi