REHOME-väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali

Hankkeessa rakennetaan päijät-hämäläinen innovaatio- ja yritysryhmä sekä arvoketju tuottamaan väliaikaisumisen ja hätämajoituksen ratkaisuja kasvaville markkinoille Euroopassa ja Lähi-idässä. Tavoitteena on asumis- ja kalusteratkaisuihin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen hyödyntäen alueen korkeakouluja, alueellisia yritysverkostoja sekä PK-yrityksiä.

Toimenpiteet toteutetaan neljässä työpaketissa: 1) Tuotekehitys- ja konseptointi työpaketissa jalostetaan protomallistosta eri asiakassegmenteille kohdennetut tuote- ja palvelukokonaisuudet, testataan ja pilotoidaan ne sekä suunnitellaan visuaalinen ilme ja markkinointimateriaali. 2) Liiketoiminnan taustaselvitykset työpaketissa tehdään markkinaselvitykset sekä selvitetään logistiikkaratkaisut ja hankintasysteemit. 3) Työpaketissa lnnovaatio- ja arvoverkkojen ja liiketoimintakonseptien rakentaminen perustetaan tutkimus- ja kehittämisryhmät liiketoiminnan ja tuotekehityksen eri toimintalinjoille ja asiakassegmenteille ja kootaan yritysryhmä kehittämään ja pilotoimaan kokonaiskonseptia ja eri toimintalinjoja. 4) Työpaketissa Brändäys ja lanseeraus järjestetään yritysverkoston kanssa yhdessä erilaisia promootiotapaamisia ja tapahtumia sekä benchmarkataan

Tuloksina syntyy räätälöitavissä oleva ja testattu kalustemallisto eri asiakassegmenteille sekä päijät-hämäläinen innovaatio- ja yritysryhmä sekä arvoketju tuottamaan väliaikaisasumisen ja hätämajoituksen ratkaisuja kasvaville markkinoille Euroopassa ja Lähi-idässä. Tuloksina syntyy humanitaariseen liiketoimintaan liittyviä taustatutkimuksia ja selvityksiä sekä järjestetään promootiotapaamisia kansainvälisille yhteistyökumppanille ja hankintaorganisaatioille. Alueelle syntyy uutta liiketoimintaa.

Hankkeessa jatketaan REHOME konseptin kehitystyötä.

Strategic connections

Tukee muotoilun painoalaa ja Päijät-Hämeen maakuntastrategiaa.

Integration to studies

Vesa Damski, Miika Kuusela ja Tiina Pernanen toimivat asiantuntijoina hankkeessa ja integroivat opetukseen.

Partners

LAMK (muotoilu ja liiketalous) ja LUT (Lahti)

Yhteistyöyrityksiä mm. StoraEnso, Isku, Kindstep, ER Pahvityö

Koko hankkeen budjetti 391 963 €.
LAMKin osuus 291 394 euroa, josta omarahoitusosuus 87 418 euroa. (MI 61 057 euroa ja LT 26 361 euroa)
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektipäällikkö
Katariina Mäenpää
TKI-asiantuntija
katariina [dot] maenpaaatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta