Päijät-Hämeen Mobile UX pilotti – apua yrityksille asiakaskokemuksen ytimeen

Kuva
mobiililaitteen näyttö, jossa Vellamo-neidon kasvot sekä oikealla MUX-teksti
Päijät-Hämeen Mobile UX pilotti - apua yrityksille asiakaskokemuksen ytimeen –hanke toteuttaa kokeilupilotin, jossa testataan liikkuvan mobiilisovellusten testausalustan toimivuutta.

Kohderyhmänä ovat päijäthämäläiset pk-yritykset, joilla on fyysisen liiketilan lisäksi käytössään mobiilisovellus esim. verkkokauppa. Mobile UX pilotti tarjoaa yrityksille palvelun, jossa heidän sovelluksiaan testataan ja näistä testauksista yritys saa koonnin palvelunsa toimivuudesta sekä vinkkejä käyttökokemuksen parantamiseksi.

Liikkuvuutensa ansiosta testaus voidaan jalkauttaa yrityksen fyysisiin liiketiloihin, jonka kautta saadaan havainnoitua fyysisen liiketilan toimivuus sekä fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhteensopivuus. Havainnoinnista voi syntyä myös ideoita, miten fyysinen ja digitaalinen ympäristö voivat tukea paremmin toisiaan tuottaen paremman kokonaiskokemuksen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektissa tapahtuu

Casetarinoita verkkosivuilla

Käy lukemassa tuoreimmat casetarinat verkkosivuillamme: https://www.mobileux.fi/casetarinoita/

Kolme erilaista mobiilisovellusprototyyppiä.

 

Palvelumme

 1. Testaa mobiilivalmiutesi
  Käy testaamassa oman verkkosivusi mobiilivalmius Testaa mobiilivalmiutesi -osion linkeistä (yksikin riittää)
  Tule tuloksen kanssa digiklinikalle.

   
 2. Digiklinikka
  LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa voitte miettiä websivustojesi käytettävyyden, houkuttelevuuden ja mobiilivalmiuden kehittämistä. Mobiilivalmiustestien tulokset toimivat keskustelun runkona.
  Toteutetaan etänä keväällä ja syksyllä 2023.

   
 3. Käyttäjätestaukset
  MUX tarjoaa käyttäjiä testaamaan esim. verkkokauppasi käytettävyyttä. Saat analyysin tuloksista ja kehitysehdotuksia jatkoon.
  Testauksia syksyllä 2023.

   
 4. Ideointi- ja kehitysprojektit
  Projekteja, joissa kehitetään mobiiliratkaisuja opiskelijayhteistyössä. Pilotointi aloitettu tammikuussa 2023, jatkuvat hankkeen jälkeen keväällä 2024.

 

Tavoitteet
Päätavoitteena on Päijät-Hämeen alueen yritysten kilpailukyvyn parantaminen erityisesti yritysten mobiiliratkaisujen, niiden käyttöliittymien ja laajemmin yritysten käyttökokemusta kehittämällä.

Testaustilanteita voidaan toteuttaa esimerkiksi jalkautumalla yrityksen tiloihin tai osallistumalla tapahtumiin, joissa testaajina voi olla tapahtumaan osallistujat. LAB Lahden kampuksen tiloihin luodaan testauspaikka, jossa testausta voidaan suorittaa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke lisää alueen veto- ja pitovoimaa parantamalla yritysten kykyä palvella eri asiakassegmenttejä, kehittää asiakaskokemusta ja -uskollisuutta sekä vetää puoleensa uusia asiakkaita.

Hankkeen myötä käytettävyysosaaminen uudistuu ja kyky kehittää asiakaskokemusta ja ymmärtää asiakkaita kasvaa. Käyttökokemuksen parantaminen tuo asiakkaille lisäarvoa (esim. sujuvuus, luotettavuus ja omakohtaisuus) ja parantaa kokonaisvaltaista asiakaskokemusta. Positiivinen käyttökokemus auttaa yritystä erottautumaan kilpailijoista.

Osallistuvat yritykset saavat kehitysehdotuksia, joka vaikuttaa positiivisesti yrityksen liikevaihdon kehitykseen ja tarjoaa yritykselle työkalut toimintansa jatkokehittämiseen.
Projektipäällikkö
Jenni Hautamäki
Lehtori
jenni [dot] hautamakiatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat