NANORAUTA - Korkeakoulu-yritys -yhteistyötä ja liiketoimintaa uudesta pilaantuneiden alueiden kunnostusmenetelmästä

NANORAUTA-hankkeen tarkoituksena on edistää paikan päällä kohteessa tehtävää pilaantuneiden alueiden (PIMA) puhdistusta, kehittää PIMA-sektorin liiketoimintaa ja helpottaa PIMA-hallinnon käytäntöjä. NANORAUTA-hankkeessa Helsingin yliopiston Lahden yksikkö, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja LAB-ammattikorkeakoulu tiivistävät päijäthämäläisistä korkeakouluista, yrityksistä ja viranomaisista muodostuvan PIMA-puhdistussektorin osaamiskeskittymää ja tuovat alueelle kansainvälistä osaamista. NANORAUTA-hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset tukevat Päijät-Hämeen maakuntaohjelmaa ja -strategiaa (2018–2021), sekä edistävät Päijät-Hämeen alueen taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden tavoitteita.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
NANORAUTA-hankkeessa selvitetään kyselytutkimuksen avulla viranomaisten / yritysten / tilaajien PIMA-puhdistukseen liittyviä hallinnollisia haasteita, sekä otetaan käyttöön uusi PIMA-puhdistusmenetelmä (Nanorauta-sähkökinetiikka-biostimulaatio -yhdistelmämenetelmä) ja tehdään siitä liiketaloudellisesti kannattavaa. Nämä toimenpiteet tulevat lisäämään Päijät-Hämeen PIMA-kunnostuksen tietotaitoa ja edistämään PIMA-puhdistuksen parissa toimivien yritysten liiketoimintaa. Hankkeen myötä Päijät-Hämeen alueella PIMA-sektorin kansainvälinen yhteistyö, liiketoiminta ja osaaminen monipuolistuvat, PIMA-puhdistukseen liittyvät hallinnolliset käytännöt helpottuvat ja uusia tehokkaita puhdistusmenetelmiä käytetään monipuolisesti hyödyntäen korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä.
Hankkeen vaikuttavuus
NANORAUTA-hankkeessa esitelty uusi Nanorauta-biostimulaatio-sähkökinetiikka -yhdistelmämenetelmä on todettu kustannustehokkaaksi ja nopeaksi jo muualla Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. NANORAUTA-hankkeen avulla edesautetaan uuden yhdistelmämenetelmän testaamista laboratoriossa, pilot-mittakaavassa ja oikeissa PIMA-kohteissa. NANORAUTA-hankkeen päätavoitteena on lisätä ja helpottaa Päijät-Hämeessä PIMA-alueiden parissa toimivien pk-yritysten liiketoimintaa kartoittamalla PIMA-alueiden puhdistamiseen liittyviä hallinnollisia haasteita ja tehostamalla PIMA-alueiden puhdistusta kehittämällä Nanorauta-biostimulaatio-sähkökinetiikka -yhdistelmämenetelmää sekä luoda päijäthämäläisille yrityksille / korkeakouluille kansainvälisiä kontakteja ja tiivistää paikallista osaamista ja yhteistyötä.
Projektipäällikkö
Mervi Pulkkinen
Lehtori
mervi [dot] pulkkinenatlab [dot] fi