Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä

Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hankkeen (AMIF 2022) tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuuden mahdollisuuksista ja haasteista keskittyen työllistymisen ja työllistämisen kysymyksiin simulaation ja vaikuttavan viestinnän kautta.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Amif-rahoitus
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Murra myytit maahan muuttaneista duunissa -logo

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisen pöydän äärestä myytinmurtajaisiin 

Murra myytit maahan muuttaneista duunissa –videosarja jatkaa keväällä -22 käytyjä keskusteluja maahan muuttaneiden työllistämisen ja työllistymisen kysymyksistä. Se pyrkii lisäämään ymmärrystä monikulttuurisuuden haasteista ja mahdollisuuksista juuri näihin kysymyksiin keskittyen. 

Videosarja on osa Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hanketta. Hankkeen taustalla on tarve helpottaa maahan muuttaneiden työllistymistä Päijät-Hämeessä, jossa se on ollut heikkoa muihin maakuntiin verrattuna.  

Myytit löytyivät keskusteluissa, joita käytiin todellisia, konkreettisia tilanteita jäljittelevien ilmiösimulaatioiden avulla. Keskustelut kohdistuivat aloihin, joilla työvoiman saatavuus Päijät-Hämeessä on ollut erityisen vaikeaa. Mukaan valikoituvat hoitoalan lisäksi henkilökuljetus ja logistiikka sekä liiketalouden ala, jolla käsiteltiin korkeasti koulutettujen tilannetta. 

Myytit ovat seuraavat: 

  1. Maahan muuttaneiden kielitaito ei riitä. 
  2. Maahan muuttaneiden perehdyttäminen on vaivalloista. 
  3. Maahan muuttaneen kouluttaminen työtehtäviin kestää kauan. 
  4. Maahan muuttaneet joutuvat todistamaan osaamistaan jatkuvasti. 

Videosarjan löydät täältä: https://www.youtube.com/watch?v=j1SEVRxKFcw&list=PLnM5MNd7OwjJPYQZY-9EdfqVGkGNCpldy 

Lyhyiden videoiden lisäksi myyttejä puretaan podcast-keskusteluissa osoitteessa https://www.salpaus.fi/podcast/joskus-pienikin-kielitaito-riittaa/


Ilmiösimulaatiosta mallinnus 

Viestintäkampanjan lisäksi hankkeessa kehitetään, testataan ja mallinnetaan simulaatiomenetelmä, joka tarjoaa työnantajille ja maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille tasa-arvoisen keskusteluareenan.  

Ilmiösimulaation järjestämisvinkit on koottu muistilistaan. Nämä vinkit koskevat ilmiösimulaatioiden järjestämistä, niiden valmistelua ja tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä. Vinkit löydät täältä: 

 

Hankkeesta kirjoitettua

Murra myytit -kampanja haastoi uskomuksia maahan muuttaneiden työllistämisestä (13.1.2023)

Käytännön vinkkejä ilmiösimulaation järjestämiseen (29.12.2022)

Monikulttuurisuuden mahdollisuuksia ja haasteita työelämässä - myyttejä murtava videosarja nyt katsottavissa! (21.11.2022)

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen monikulttuurisessa hoitotyöyhteisössä (1.9.2022)

Simulaatioissa ratkotaan kolmea vaikeaa asiaa (19.5.2022)

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Monikulttuurisuussimulaation kehittäminen, toteuttaminen ja mallintaminen
2. Vaikuttavan viestinnän kokonaisuus
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa kehitetään, testataan ja mallinnetaan simulaatiomenetelmä, joka tarjoaa työnantajille ja maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille tasa-arvoisen keskusteluareenan. Simulaatiopedagogiikkaa hyödyntäen pilotoidaan monikulttuurisia työnhaku- ja työnohjaustilanteita. Menetelmä lisää osallistujien ymmärrystä eri näkökulmista ja kehittää heidän monikulttuurisuustaitojaan. Samalla kerätään kokemuksiin perustuva aineisto, jonka pohjalta rakentuu valtakunnallinen vaikuttavan viestinnän kampanja.

Hankkeessa tehdään näkyväksi yhteiskunnan, erityisesti työnantajien roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa Suomeen. Simulaatiomenetelmän avulla tunnistetaan kaksisuuntaista kotoutumista estäviä ja edistäviä tekijöitä. Vaikuttavan viestinnän kampanja lisää ymmärrystä monikulttuuristen kohtaamisten haasteista ja mahdollisuuksista.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Maija Eerola
TKI-asiantuntija
maija [dot] eerolaatlab [dot] fi
Sijainti