Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä

Kuva
hankkeen logo
Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hankkeen (AMIF 2022) tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuuden haasteista ja mahdollisuuksista keskittyen työllistymisen ja työllistämisen kysymyksiin simulaation ja vaikuttavan viestinnän kautta.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Amif-rahoitus
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Hankkeesta kirjoitettua

Simulaatioissa ratkotaan kolmea vaikeaa asiaa (19.5.2022)

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Monikulttuurisuussimulaation kehittäminen, toteuttaminen ja mallintaminen
2. Vaikuttavan viestinnän kokonaisuus
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa kehitetään, testataan ja mallinnetaan simulaatiomenetelmä, joka tarjoaa työnantajille ja maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille tasa-arvoisen keskusteluareenan. Simulaatiopedagogiikkaa hyödyntäen pilotoidaan monikulttuurisia työnhaku- ja työnohjaustilanteita. Menetelmä lisää osallistujien ymmärrystä eri näkökulmista ja kehittää heidän monikulttuurisuustaitojaan. Samalla kerätään kokemuksiin perustuva aineisto, jonka pohjalta rakentuu valtakunnallinen vaikuttavan viestinnän kampanja.

Hankkeessa tehdään näkyväksi yhteiskunnan, erityisesti työnantajien roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa Suomeen. Simulaatiomenetelmän avulla tunnistetaan kaksisuuntaista kotoutumista estäviä ja edistäviä tekijöitä. Vaikuttavan viestinnän kampanja lisää ymmärrystä monikulttuuristen kohtaamisten haasteista ja mahdollisuuksista.
Projektipäällikkö
Maija Eerola
TKI-asiantuntija
maija [dot] eerolaatlab [dot] fi
Sijainti