Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi

Kuva
Kuva maaseudusta ja hankkeen logo
Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen keskeisiin luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa ja kehitetään siihen liittyvää tuotteistamista sekä lisätään kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.03.2024. Hankkeen rahoittaja on Maaseuturahasto.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Tapahtumat ja tilaisuudet

Tammi-helmikuussa 2023 järjestimme Historia ja kulttuuri osaksi yrityksesi matkailutuotteita -työpajasarjan, josta sai tietoa ja valmiuksia kulttuuriperinnön hyödyntämiseen matkailussa. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hanke oli mukana järjestämässä Luontoon 2022 -matkailuseminaaria 5.10.2022 Hämeenlinnassa. Kiitos kaikille osallistuneille!

Kulttuuriperintötiedon kokoaminen

Keräsimme marraskuussa 2022 kulttuuriperintöön liittyviä tarinoita seuraavista Hämeen keskeisistä luontokohteista: Torronsuon, Liesjärven ja Päijänteen kansallispuistot, Evon retkeilyalue ja Paistjärven suojelualue. (Linkki Luontoon.fi -uutiseen).

Kesän ja syksyn 2022 aikana kokoamme kulttuuriperintötietoa ja materiaaleja matkailun hyödynnettäväksi: Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa uusia kulttuuriperintökohteiden inventointeja sekä täydentää aiempia inventointeja Evon retkeilyalueella ja Päijänteen kansallispuistossa. Lisäksi toteutimme muutamissa Metsähallituksen hallinnoimien alueiden ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa Perinnemaisemat -esiselvitykset.

Kartoitimme hankkeen suunnittelun tueksi tietoa luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneista matkailu- ja aluetoimijoista sekä suosituksia luontoa ja kulttuuriperintöä yhdistävistä kohteista kyselyllä, joka sulkeutui 30.4.2022. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Julkaisut

Luontokohteiden tarinamaisemat – kertomuksia kulttuuriperinnöstä Hämeen metsistä, järviltä, soilta ja pelloilta. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisuja. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-445-5

Uusia elämyksiä luonnossa - kulttuuriperintö tutuksi tuotteistamisella. LAB Focus. https://blogit.lab.fi/labfocus/uusia-elamyksia-luonnossa-%e2%80%92-kulttuuriperinto-tutuksi-tuotteistamisella/

Historiaa ja hyvinvointia. Viherympäristö -lehti 3/2022. Teemanumero Kulttuuriympäristöt - Perintö tuleville sukupolville. https://www.vyl.fi/viherymparisto/lehdet/jutut/vy-3-2022/

Korteniemen perinnetila - täynnä elävää historiaa. Kotiseutulainen 12/2022. https://kotiseutulainen.fi/nakoislehti/kotiseutulainen-12-2022/

Maastoinfotaulujen visualisointi kulttuuriperintötietoja hyödyntäen. LAB Focus. https://blogit.lab.fi/labfocus/maastoinfotaulujen-visualisointi-kulttuuriperintotietoja-hyodyntaen/

Korteniemen vanhan metsänvartijatilan kestävä perintö. Luontoon.fi. https://www.luontoon.fi/-/korteniemen-vanhan-metsanvartijatilan-kestava-perinto

Kulttuurireitit matkailijan oppaana. LAB Focus. https://blogit.lab.fi/labfocus/kulttuurireitit-matkailijan-oppaana/

Kulttuuriperintöinventointeihin liittyvät julkaisut:

Päijänteen kansallispuiston varhaisimmat arkeologiset löydöt ovat peräisin kivikaudelta. Luontoon.fi Uutiset. https://www.luontoon.fi/-/paijanteen-kansallispuiston-varhaisimmat-arkeologiset-loydot-ovat-peraisin-kivikaudelta

Päijanteen kansallispuistossa inventointiin monia mielenkiintoisia arkeologisia kohteita -löydöistä vanhimmat ovat peräisin kivikaudelta. Hämeenraitti. https://hameenraitti.fi/paijanteen-kansallispuistossa-inventointiin-monia-mielenkiintoisia-arkeologisia-kohteita-loydoista-vanhimmat-ovat-peraisin-kivikaudelta/

Evon ja Päijänteen rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä tutkittiin alueen rakennuskantaa. Luontoon.fi Uutiset. https://www.luontoon.fi/-/evon-ja-paijanteen-rakennetun-kulttuuriympariston-selvityksessa-tutkittiin-alueen-rakennuskantaa

Selvitykset luonnon ja kulttuurin vetovoimaa yhdistävien kohteiden hyödyntämismahdollisuuksista hyvinvointimatkailussa:

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä kohdealueen luontomatkailukohteiden ja palveluiden kilpailukykyä tekemällä alueen rikas kulttuuriperintö näkyväksi sekä luoda uutta yhteistyötä ja uusia kumppanuuksia kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden toimijoiden välille yli maakuntarajan.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen vaikutuksesta Päijät- ja Kanta-Hämeen alueelle syntyy uusia kulttuuriperintöteemaisia palveluja ja tuotteita. Alueen yrittäjien kulttuuriperintötiedot ja -taidot kasvavat. Paikalliset asukkaat oppivat entistä paremmin ymmärtämään oman alueensa arvon ja heidän valmiutensa vaalia alueensa kulttuuriperintöä kasvavat. Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueiden kulttuuriperinnöstä tulee entistä näkyvämpi osa hyvinvointimatkailun palvelutuotannossa.
Projektipäällikkö
Maisa Anttila
TKI-asiantuntija
maisa [dot] anttilaatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta

Tapahtumat

Sijainti