Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi

Kuva
Hakoisten linnavuori, Janakkala
Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen keskeisiin luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa ja kehitetään siihen liittyvää tuotteistamista sekä lisätään kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankeaika on 1.1.2022 – 31.03.2024. Hankkeen rahoittaja on Maaseuturahasto.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

 Kartoitimme hankkeen suunnittelun tueksi tietoa luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneista matkailu- ja aluetoimijoista sekä suosituksia luontoa ja kulttuuriperintöä yhdistävistä kohteista kyselyllä, joka sulkeutui 30.4.2022. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kesän 2022 aikana kokoamme kulttuuriperintötietoa ja materiaaleja matkailun hyödynnettäväksi: Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa uusia kulttuuriperintökohteiden inventointeja sekä täydentää aiempia inventointeja Evon retkeilyalueella ja Päijänteen kansallispuistossa. Lisäksi toteutamme muutamissa Metsähallituksen hallinnoimien alueiden ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa Perinnemaisemat -esiselvityksen.

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä kohdealueen luontomatkailukohteiden ja palveluiden kilpailukykyä tekemällä alueen rikas kulttuuriperintö näkyväksi sekä luoda uutta yhteistyötä ja uusia kumppanuuksia kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden toimijoiden välille yli maakuntarajan.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen vaikutuksesta Päijät- ja Kanta-Hämeen alueelle syntyy uusia kulttuuriperintöteemaisia palveluja ja tuotteita. Alueen yrittäjien kulttuuriperintötiedot ja -taidot kasvavat. Paikalliset asukkaat oppivat entistä paremmin ymmärtämään oman alueensa arvon ja heidän valmiutensa vaalia alueensa kulttuuriperintöä kasvavat. Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueiden kulttuuriperinnöstä tulee entistä näkyvämpi osa hyvinvointimatkailun palvelutuotannossa.
Projektipäällikkö
Maisa Anttila
TKI-asiantuntija
maisa [dot] anttilaatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Uutiset aiheesta

Sijainti