Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa matkailuun

Kuva
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie yhdistää luonnon ja kulttuurin parhaat puolet yhdeksi matkailureitiksi. Kuva: Kanta-Hämeen kuvapankki.
Luonto, hyvinvointi ja kulttuuri ovat matkailun kasvavia teemoja, joiden yhdistämisessä on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Päijät- ja Kanta-Hämeessä on useita luontomatkailukohteita, joista löytyy upean luonnon lisäksi arvokasta, mutta vähemmän tunnettua, kulttuuriperintöä. Päijät- ja Kanta-Hämeen luontokohteiden kulttuuriperintöä tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen Luontopalveluiden toteuttamassa Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luontoon ja kulttuuriin liittyvää liiketoimintaan ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia hankkeen kohdealueilla. Hyvin hoidettu kulttuuriperintöympäristö on alueelle vetovoimatekijä, joka kiinnostaa sekä suomalaisia että kansainvälisiä matkailijoita. Matkailuyrityksen näkökulmasta kulttuuriperintökohde voi esimerkiksi toimia kontaktipisteenä, jonka kautta tavoittaa uusia asiakkaita. Digitaalisuus ja virtuaalisuus korostuvat tulevaisuuden matkailijoiden tavoittamisessa. Kulttuuriperintöön liittyvät tarinat ja digitalisaatio yhdessä tarjoavat kiinnostavia uusia mahdollisuuksia matkailuun.

”Metsähallituksen hallinnoimilla luontokohteilla Kanta- ja Päijät-Hämeessä on merkittäviä kulttuuriperintökohteita, rakennuksia ja arkeologisia kohteita. Hankkeessa alueen kulttuuriperintöarvoja ja niiden merkitystä saadaan tuotua lisää yleiseen tietoisuuteen. Hanke myös kokoaa seudun kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita toimijoita yhteen ja saadaan yhdessä kehitettyä luontomatkailua”, toteaa hanketyöntekijä, erikoissuunnittelija Titta Jylhänkangas Metsähallituksesta.

Hankkeessa kootaan ja tuotteistetaan alueiden luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa, joka voi olla esimerkiksi luontoon liittyviä tapoja, tarinoita ja taitoja tai ihmisen muovaamaa maisemaa kuten kalliomaalauksia, kuppikiviä, uhrilähteitä tai kalmistoja. Lisäksi kehitetään alueellisia konsepteja, tuote- ja palveluideoita sekä yhteistyöverkostoja hyvinvointimatkailuun. Luonnon ja kulttuuriperinnön vetovoimaa yhdistävien kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä lisätään tapahtumatoiminnalla, näkyvyystempauksilla sekä digitaalisella esittelyaineistolla. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sekä matkailijoiden että alueen matkailutoimijoiden ja asukkaiden kulttuuriperintötietoja ja -taitoja. Hyvän olon lisäksi luonto tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja osallistua.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022-31.3.2024, ja sitä rahoittaa Maaseuturahasto. Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Maisa Anttila
TKI-asiantuntija
maisa [dot] anttilaatlab [dot] fi

Maaseuturahaston logo

 

Sijainti