LULU - Luonnon lumoa kaikille

Kuva
Luonnon lumoa kaikille
Etelä-Karjalan alueella on paljon potentiaalisia matkailukohteita: alueen luonto, Saimaan ympäristö, norpat, pyöräilymaastot ja muut retkeilykohteet ovat kaikkien tiedossa ja tunnettuja kohteita. Esteetöntä ja sosiaalisesti kestävää matkailua on kuitenkin kehitetty vasta verrattain vähän ja juuri tähän LULU - Luonnon lumoa kaikille hanke kehittää uusia toimintamalleja.

Hankkeessa kehitetään työpajatoimintana uusia, esteettömiä palveluja esteettömien rakenteiden, reittien ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Yritysten ja asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilaisia tuotekonsepteja, joiden toimivuus sekä asiakkaiden kokema hyöty ja hyvinvointivaikutukset arvioidaan.

Hanke haluaa edistää Desing for All (DfA) periaatetta, jonka ideana ja tavoitteena on kehittää kaikille soveltuvaa, saavutettavaa ja esteetöntä yhteiskuntaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tuotteet, palvelut ja ympäristö suunnitellaan niin, että ihmisten toiveet ja tarpeet otetaan huomioon erilaisuudesta huolimatta. Tavoite on, että kaikki ihmiset voivat käyttää tuotteita ja palveluita liikkumis- ja toimintakyvystään riippumatta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Oronmyllyn loma- ja kurssikeskukseen tulee opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehty helppokulkuinen luontopolku. Reitin painopisteryhmänä ovat erityislapset perheineen ja isovanhemmat.
Kun reitti on valmis, voivat kaikki halukkaat kiertää reitin omatoimisesti sekä löytää helposti
tarvitsemaansa informaatiota.

Savitaipaleella Lulu tekee yhteistyössä Ikäystävällinen asuminen -hankkeen kanssa esteetöntä reittiä joka yhdistää Savitaipaleen keskustan ja ranta-alueen toisiinsa yhtenä kokonaisuutena. LABn sosionomiopiskelijat tekivät reitille esteettömyyskartoituksen ja LABn palvelumuotoilun ja graafisen suunnittelun opiskelijat ovat suunnitelleet reitille yhtenäisen ilmeen ja graafista ohjeistusta.

Elokuussa Lulu-hanke paneutui Luumäen Lusikkovuoren ainutlaatuisen luolamiljöön kehittämiseen esteettömäksi luontokohteeksi. Lusikkovuoren ympäristöön suunnitellaan mm. esteetön kulku ja taukopaikka. Lusikkovuori on osa Salpalinjaa.

Vanhusten viikolla Lulu-hanke toteutti Lappeenrannassa Luonto luoksesi -toimintatuokiot. Hankkeen päätoteutuksesta vastasivat sosionomiopiskelijat. Toimintatuokioista syntyi myös artikkelisarja.

Luonto tuli ikäihmisten luokse

https://www.labopen.fi/lab-pro/luonto-tuli-ikaihmisten-luokse-virtuaalinen-luontoretki-palvelukotien-asukkaille/

Luonnosta hyvinvointia

https://www.labopen.fi/lab-pro/luonnosta-hyvinvointia/

Luontolähtöisellä kaupunkisuunnittelulla hyvinvointia iäkkäille

https://www.labopen.fi/lab-pro/luontolahtoisella-kaupunkisuunnittelulla-hyvinvointia-iakkaille/

Luonto-ohjaaja auttaa ikäihmisiä kokemaan metsän terveysvaikutuksia

https://www.labopen.fi/lab-pro/luonto-ohjaaja-auttaa-ikaihmisia-kokemaan-metsan-terveysvaikutuksia/

 

Tavoitteet
Luonnon lumoa kaikille -hankkeen (LULU) tavoitteena on profiloida Etelä-Karjalan kohteita esteettöminä luontomatkailukohteiden edelläkävijäksi. Alueella toimivat yritykset osaavat tuotteistaa ja markkinoida esteettömiä luontomatkailupalveluita huomioiden koko palveluketjun. Liikkumis- ja toimintaesteiset asiakkaat voivat toteuttaa omatoimisia luontomatkoja ja löytävät helposti tarvitsemaansa informaatiota huomioiden infektioriskien minimoimisen. Tämä on selkeä kilpailuetu palvelun tarjoajille. Tavoitteena on luoda uusia asiakkuuksia erityisryhmien ja matkailuyritysten välille.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke toteuttaa Living lab toimintamallia. Living lab -toimintamallissa luodaan vuorovaikutusta tuotteiden, palveluiden sekä kehittäjien ja käyttäjien välille tosielämän toimintaympäristöissä. Tähän liittyy vahvasti siis käyttäjien osallistuminen ja osallistaminen kehitystyölle.

Hankkeen vaikuttavuus
Alueella toimivat yritykset osaavat tuotteistaa ja markkinoida esteettömiä luontomatkailupalveluita huomioiden koko palveluketjun. Liikkumis- ja toimintaesteiset asiakkaat voivat toteuttaa omatoimisia luontomatkoja ja löytävät helposti tarvitsemaansa informaatiota huomioiden infektioriskien minimoimisen. Tämä on selkeä kilpailuetu palvelun tarjoajille.

Projektipäällikkö
Harri Sarjanoja
TKI-asiantuntija
harri [dot] sarjanojaatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta