LAB edistää esteetöntä liikkumista eteläkarjalaisessa luonnossa

Kuva
Napapiirin retkeilyalueen Könkäänsaaren luontopolku.
Napapiirin retkeilyalueella Könkäänsaaren reitin esteettömään luontokokemukseen on panostettu paljon. Kokonaisuus on toimiva ja ympäröivään maisemaan sulautuva. KUVA: RIIKKA AHONEN
Etelä-Karjalassa on valtavasti potentiaalisia ja tunnettuja matkailukohteita, kuten alueen luonto, Saimaan ympäristö, norpat, pyöräilymaastot sekä monet muut retkeilykohteet. Näitä kohteita yhdenvertaisemmaksi ja kaikille saavutettavampaan suuntaan kehittää parhaillaan LAB-ammattikorkeakoulu.

LAB-ammattikorkeakoulun LULU – luonnon lumoa kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Karjalan esteettömiä luontomatkailukohteita ja -tuotteita yhteistyössä yrittäjien, kuntien sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Sosiaalisesti kestävässä matkailussa on vielä kehittämisen varaa, vaikka monia kotimaan retkeilykohteita on muutettu ja uusia rakennettu viime vuosina esteettömiksi – ainakin nimellisesti.

”Esteetön luontomatkailu ei ole Suomessa vielä kovin hyvällä mallilla. Yksittäisiä esteettömiä luontokohteita on, mutta esimerkiksi yhteneväiset reitit ovat todella harvassa ja samoin myös reittiselosteet. Luonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde, mutta sinne eivät läheskään kaikki halukkaat pääse. Tähän haluamme hankkeen avulla vaikuttaa erityisesti Etelä-Karjalan alueella”, projektipäällikkö Harri Sarjanoja LABista kertoo.  

Sarjanojan mukaan valtaosa Etelä-Karjalan luontomatkailukohteista olisi tarkoitus profiloida edelläkävijöiksi esteettömyydessä. ”Etelä-Karjala voisi jo pienilläkin muutoksilla päästä sosiaalisesti kestävän suomalaisen luontomatkailun kärkeen. Paikalliset toimijat ja yrittäjät tarvitsisivat sparrausta ja koulutusta esteettömään matkailuun liittyen. Tämä olisi myös kilpailuetu matkailualalla.”

Hankkeessa tavoitellaan yhdenvertaisia luontokokemuksia kaikille. Esteettömät matkailupalvelut palvelevat pyörätuolilla liikkuvien ja aistirajoitteisten lisäksi myös perheellisiä sekä pienten lasten kanssa liikkuvia. Esteettömyys on laaja käsite, mutta perustana on kuitenkin yhdenvertaisuus.

”Esteettömyys mielletään kapea-alaisesti ja usein tyydytään esteettömään vessaan, laavuun tai yksittäiseen rakenteeseen. Aito esteettömyyden suunnittelu tarkoittaa esteettömiä rakenteita ja reittejä erilaisille kohderyhmille, esteettömiä majoitustiloja ja ohjelmapalveluita, esteettömän palvelun osaamista sekä erityisesti ymmärrettävää, luotettavaa ja helposti löydettävää informaatiota”, Sarjanoja selventää.

Hankkeessa on jo tähän mennessä toteutettu muun muassa uusia esteettömiä luontoreittejä Parikkalaan ja Savitaipaleelle sekä edistetty Taipalsaaren Sarviniemen ja Rautjärven Hiitolanjoen isoja virkistysaluehankkeita. Lisäksi on kehitetty ja kehitetään uusia esteettömiä luontomatkailutuotteita yhteistyössä luontomatkailuyrittäjien kanssa.

LULU-hanketta rahoittaa Euroopan Maaseuturahaston kehittämisrahasto.

Satamosaaren luontokohde.
Satamosaari on esteetön luontokohde Saimaalla. Kohteeseen kulkeminen muodostuu silti usein haastavaksi ja tarvittaisiinkin veneitä, joihin esimerkiksi pyörätuolia käyttävä henkilö pääsisi itsenäisesti. KUVA: HARRI SARJANOJA

Lisätiedot:

Harri Sarjanoja
TKI-asiantuntija
harri [dot] sarjanojaatlab [dot] fi
Sijainti