Kuitumateriaalien mahdollisuudet

Kuva
Tekstiilistä tuotettua kierrätyskuitua
Kuitumateriaalien mahdollisuudet -hankkeen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu, jossa toimii testaukseen ja prosessikehitykseen suuntautunut kiertotalouslaboratorio. Vuoden 2023 alusta alkava poistotekstiilin erilliskeräys lisää tekstiilijätevirtaa ja siitä tuotettavan kierrätyskuidun määrää. Tekstiilituotteiden kestävyydelle ja kierrätettävyydelle on asetettu myös tavoitteita Euroopan Unionin tekstiilistrategiassa. Kuitumateriaalien tutkiminen on ensiarvoisen tärkeää, kun pyritään selvittämään kuitujen hyödyntämismahdollisuuksia.

Hankkeessa kartoitetaan kuitumateriaalien analyysipalvelujen nykytilannetta ja suunnitellaan toiminnan kehittämistä. Kuituanalyysipalvelujen parempi saatavuus alueella lisäisi alueen vetovoimaa niin liiketoiminnan kuin tutkimustoiminnan näkökulmasta. Tarjoamalla analyysipalveluja LAB-ammattikorkeakoulu voi paremmin vastata yritysten tuotekehitystoimintaan.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
AKKE
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on selvittää Päijät-Hämeen nykyiset resurssit ja tarpeet kuitumateriaalien analysoinnin suhteen sekä luoda toimintasuunnitelma, joka tukisi tämänkaltaisten analyysitoimintojen kehitystä alueella.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa selvitetään kuituanalyysipalvelujen nykytilaa ja luodaan toimintasuunnitelma sen pohjalta. Hanke tukee omalta osaltaan korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä käynnistää kuituanalyysipalvelujen kehittämisen alueella.
Projektipäällikkö