Ihan samat - Vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille

Kuva
ihan samat
Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoiman ja Kiipulasäätiön osatoteuttaman Ihan samat - hankkeen tavoitteena on kehittää alueellinen koulutusyhteistyö- malli ja LAMKin sekä Kiipulan opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistävä oppimisympäristö, jossa kaksi erilaista koulutusorganisaatiota, niiden erilaiset opiskelijat sekä opetus- ja ohjaustyötä tekevät opettajat kohtaavat, oppivat ja työskentelevät yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa.

Hankkeessa etsitään ja kokeillaan sekä pilotoidaan uudenlaisia, vertaistoimintaan perustuvia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien nuorten työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä laajennetaan ja syvennetään osapuolten opettajien/ohjaajien/valmentajien pedagogista osaamista moninaisuuden kohtaamisessa. Hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja pilotoidaan Kiipulan yrittäjyyskasvatus-työhön soveltuva Erityisnuorten NY jossa huomioidaan erityisryhmien tarpeet ja yksilölliset vahvuudet ja toimintaedellytykset sopivien opintopolkujen löytämisessä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Ihan samat -kuunnelma

Kolmiosaisessa Ihan Samat -kuunnelmasarjassa seurataan kolmen nuoren kokemuksia työllistymisestä, haasteista, kohtaamisista koulu- ja työelämässä sekä tulevaisuuden haaveista. Roolihenkilöt ovat fiktiivisiä, mutta tarinat ja hahmot peilaavat osin vahvastikin tosielämään. Kuunnelmasta voit poimia pieniä arjen vinkkejä ohjaamiseen ja kohtaamiseen. Monesti jo inhimillisyys ja kohtaaminen riittävät. Ihan samoja ollaan kaikki.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida sekä ottaa käyttöön eriasteista ja erilaisille kohderyhmille koulutusta tarjoavan Lahden ammattikorkeakoulun ja Kiipulan ammattiopiston yhteinen oppimisympäristö. Koulutusorganisaatiot toteuttavat kestävää ja tuloksellista koulutusyhteistyötä sekä tukevat opiskelijoiden opintopolkuja ja työelämävalmiuksien vahvistumista.
Koulutusyhteistyömallin muodostamisen ja yhteisen oppimisympäristön tavoitteena on huomioida lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden yksilölliset toimintaedellytykset, opettajien ohjausosaamisen lisääntyminen ja pedagogiikka osana yksilöllistä oppimista opiskelijoiden opintopolkujen ja työelämävalmiuksien sekä yhdenvertaisuuden kehittymisessä.
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke lisää molempien koulutusorganisaatioiden opetushenkilöstön ja opiskelijoiden tietotaitoa sekä ammatillista osaamista erilaisten oppijoiden ja erityísryhmien ohjaamiseen ja kohtaamíseen. Kiipulaan syntyy yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma ja erityisnuorille soveltuva ja toimintaedellytykset huomioiva Nuori Yrittäjyys - NY pedagoginen toimintamalli. Malli otetaan osaksi kansallista NY- verkostoa ja konseptia hankkeessa tehtävän kokeilun ja pilotoinnin kautta hankkeen yhteistyökumppanin Nuori Yrittäjyys ry.n toimesta.
Projektipäällikkö
Anne Timonen
TKI-asiantuntija
anne [dot] timonenatlab [dot] fi
Yhteistyössä