HENTU - Henkilöstötuottavuuden kehittäminen

Kuva
hentu - main image

Mitä on henkilöstötuottavuus? Miten sitä voidaan kehittää ja mitata? Vastauksia tarjoaa HENTU-hanke. HENTU lähestyy kysymyksiä mm. osallistamalla henkilöstöä työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä valmentamalla esimiesten vuorovaikutustaitoja. Sisällöllisen pohjan kehittämistoimenpiteille luovat Lapin yliopistossa tehdyt tieteelliseen tutkimukseen perustuvat mittarit ja kyselyt. Hankkeessa yritykselle kehitetään henkilöstötuottavuuden mittarit, jotka antavat dataa myös kehittämistoimien vaikuttavuudesta.

Hankkeen kohderyhmää ovat päijäthämäläiset yritykset ja työyhteisöt.
Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Lapin yliopiston Marko Kestin tutkimusryhmä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Projektissa tapahtuu

Lue lisää hankkeen etenemisestä ja tuloksista www.hentu.fi

Yhteydenotot:
Elina Ruokoski, elina [dot] ruokoskiatlab [dot] fi, 044 708 5128
Soili Saikkonen, soili [dot] saikkonenatlab [dot] fi, 044 708 0156

 

Tavoitteet
- tuottaa kohdeyritykselle tietoa, miten ja mitä asioita tulee kehittää, jotta henkilöstötuottavuus nousee
- kehittää henkilöstötuottavuutta sekä työntekijöiden ja esimiesten toimesta
- tuottaa mitattua tietoa kehittämisen vaikuttavuudesta
- panostaa tutkituilla menetelmillä työhyvinvointiin
- lisää osaamista henkilöstötuottavuudesta.
Tavoitteiden toteutuminen
Toteutetaan 10 alueen yrityksen tai työyhteisön kanssa seuraavat toimenpiteet:
- henkilöstöjohtamisen kyselyt
- työhyvinvoinnin laadun mittaukset (QWL)
- työyhteisösimulaatiot
- säännölliset pulssikyselyt
- henkilöstö osallistaminen ja henkilöstön kehittämisideoiden edistäminen

Yrityskohtaisten toimien lisäksi hanke tuottaa henkilöstötuottavuuden kehittämismallin yleiseen jakoon.

Hankkeen vaikuttavuus
Yrityksissä vaikuttavuus näkyy parantuneena työhyvinvointina ja lisääntyneenä henkilöstötuottavuutena. Hanke lisää päijäthämäläisten toimijoiden - yritysten, opettajien, opiskelijoiden sekä asiantuntijoiden, henkilöstötuottavuusosaamista. Vaikuttavuutta mitataan erikseen 10 kohdeyrityksessä sekä koko hankkeessa.

Projektipäällikkö
Soili Saikkonen
TKI-asiantuntija
soili [dot] saikkonenatlab [dot] fi
Yhteistyössä

Tarinat aiheesta