Korkeakouluyhteistyö tuo Lahti Energialle työvoimaa ja tutkimushankkeita

Kuva
Lahti Energian voimalaitoksia
Lahti Energia tarjoaa harjoittelupaikkoja, kesätöitä ja opinnäytetöiden aiheita kymmenille opiskelijoille vuosittain. LABin ja Lahti Energian yhteistyö on synnyttänyt myös useita erilaisia kehitysprojekteja.

Opiskelijat tuovat Lahti Energialle uusia ideoita ja uusinta tietoa. Julkisomisteisena yhtiönä yhtiö haluaa myös antaa kokemusta nuorille, kasvaville kyvyille, toteaa Lahti Energian rakentamispäällikkö Harri Mäki-Saari.

Lahti Energia työllistää vuosittain kolmisenkymmentä kesäharjoittelijaa. Paikkoja on niin tekniikan alan opiskelijoille kuin esimerkiksi liiketalouden ja tietotekniikan osaajille.

Opiskelijoilla on tärkeä rooli Lahti Energian vakituisen henkilöstön kesälomasijaisuuksien hoitamisessa. Tarjolla on oikeita töitä, ja rutiininomaisten tehtävien lisäksi opiskelijat voivat työskennellä myös erilaisissa projekteissa.

Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden lisäksi Lahti Energia tarjoaa opiskelijoille monipuolisia opinnäytetöiden toimeksiantoja.

”Saamme opiskelijoilta uusia näkökulmia ja kehitysideoita. Yhteistyössä on syntynyt monia mielenkiintoisia tutkimuksia”, viestintäsuunnittelija Janina Jokimies kertoo.

Eeva Lillman (vas.), Janina Jokimies ja Harri Mäki-Saari
Eeva Lillman (vas.), Janina Jokimies ja Harri Mäki-Saari.

Kaikenlainen työkokemus kannattaa

Työharjoittelu on opiskelijoille erinomainen tilaisuus kartuttaa kokemusta. Harjoittelu voi johtaa myös työpaikan löytymiseen.

”Tarvitsemme nuoria osaajia nyt ja tulevaisuudessa, koska moni pitkäaikaisista työntekijöistämme eläköityy lähivuosina”, Jokimies muistuttaa.

Opiskelijoiden kannattaa kerryttää työkokemustaan laajasti jo opiskeluaikana, sillä esimerkiksi Lahti Energian rekrytointiprosesseissa kaikenlainen työkokemus on plussaa.

”On eduksi opiskelijalle, että edes jonkinlaista työkokemusta löytyy. Kaikissa töissä oppii tärkeitä taitoja”, muistuttaa Lahti Energian ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Eeva Lillman.

”Usein riittää, että aiempi työkokemus liittyy alaan jollain tavalla. Ennen kaikkea etsimme hyviä tyyppejä tiimiimme”, Mäki-Saari toteaa.

 

Jatkossa lisää hankeyhteistyötä

Yhteistyö LABin kanssa on Lahti Energialle tärkeää paitsi työvoiman saatavuuden vuoksi, myös siksi, että Lahti Energia saa olla mukana hyödyllisissä tutkimushankkeissa. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään esimerkiksi HENTU-hankkeessa. Hankeyhteistyötä voisi tulevaisuudessa olla enemmänkin, pohtii Lillman.

”Asioita voitaisiin kehittää ja viedä eteenpäin yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijoita voitaisiin hyödyntää osittain resurssina, he saisivat samalla hyvää kokemusta alasta ja kosketuspintaa Lahti Energialle. Hankkeita on jo nyt tälläkin hetkellä käynnissä, mutta niitä voisi olla tulevaisuudessakin.”

Jatkossa yhteistyö voisi synnyttää myös lisää verkostoitumistilaisuuksia Lahti Energian ja LABin välille.

”Niissä voitaisiin käydä läpi mahdollisuuksia ja erilaisia yhteistyömuotoja. Yritysten toiminnan esittely opiskelijoille on tärkeää”, Lillman sanoo.

 

Teksti: Jonna Mielonen-Jumisko