Culture Tourism for City Breakers

Kuva
Sibeliustalo. Kuva: Ilkka Siitari
Culture Tourism for City Breakers on suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuva kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämisprojekti, jossa vahvistetaan luovan alan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä. Projektin toteuttavat Metropolia amk, Haaga-Helia amk, JAMK ja LAB yhteistyössä Visit Finlandin ja alueellisten matkailuorganisaatioiden kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Innovaatioiden kaupallistaminen
Tavoitteet
- Kaupunkimatkailun trendien ja hyvien käytäntöjen selvittäminen ja toimivan kulttuuri- ja matkailualan verkoston rakentaminen.

- Monialaisen kehittäjäfoorumin suunnittelu ja pilotointi sekä think-tank-muotoisten kulttuurimatkailutyöpajojen sarja hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa (Helsinki, Lahti, Jyväskylä).

- Valtakunnallinen seminaari, jossa jaetaan alueellisten pilottien tuotokset, tulokset ja kokemukset.

- Uuden tiedon ja yhteistyön juurruttaminen osaksi oppilaitostoimintaa monialaisen kulttuurimatkailukoulutuksen muodossa.
Hankkeen vaikuttavuus
Projektin tuloksena syntyy monialainen verkostoyhteistyömalli, jonka muodostavat taide/kulttuuritoimijat, matkailualan toimijat, kulttuurituottajat, sekä ammattilaiset että amk-opiskelijat. Projekti juurruttaa oppilaitoksiin kulttuurimatkailun osaamisen kehittämiseen tähtäävän koulutussisältöjen kokonaisuuden, sekä tuottaa sitä tukevan avoimen verkkomateriaalin.
Projektipäällikkö
Reetta Nousiainen
TKI-asiantuntija
reetta [dot] nousiainenatlab [dot] fi