CECI Citizen involvement in circular economy implementation

Kuva
CECI Master Image
CECI-hanke pyrkii edistämään asukkaiden osallistumista kiertotalouteen, keskittyen erityisesti jakamistalouden ratkaisuihin. Tavaroiden uudelleenkäyttö, korjaus, entisöinti, uudistaminen ja jakaminen ovat esimerkkejä asukkaiden kiertotaloustoiminnasta. Uusien kulutustottumusten omaksuminen pidentäisi tuotteiden elinikää, vähentäisi jätteen syntyä ja loisi kysyntää uusille, kestäville palveluille.

Käytännössä CECIssä jaetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä asukkaiden osallistamisesta kiertotalouteen: alueellisesti projektipartnereiden ja sidosryhmien välillä ja kansainvälisesti kuudelta alueelta eri puolilta Eurooppaa tulevien projektipartnereiden välillä.

Hanketta vetävä LAB-ammattikorkeakoulu tekee hankkeen puitteissa yhteistyötä Päijät-Hämeen liiton, Provence-Alpit-Rivieran aluehallinnon (Ranska), Määrin-Sleesian Innovaatiokeskuksen (Tsekki), Aragonin aluehallinnon (Espanja), Business Agency -järjestön (Bulgaria), Mechelenin kaupungin (Belgia) ja makesense-järjestön (Ranska) kanssa.

EU Interreg Europe -ohjelman rahoittaman projektin kokonaisbudjetti on 1,5 M€. Hanke on nelivuotinen (toteutus 2019–2022 ja seuranta 2022–2023).
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
Interreg Europe 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu
Projektipäällikkö
Marjut Villanen
TKI-asiantuntija
marjut [dot] villanenatlab [dot] fi
Sijainti