Bounce Forward - Resilienssiä työelämään

Kuva
Bounce Forward - Resilienssiä työelämään
Hankkeessa keskitytään asiantuntijatyövaltaisten pk-yritysten ja henkilöstön muutos- ja uudistumiskyvyn
kehittämiseen. COVID-19 –pandemian aikana asiantuntija-aloilla on melko onnistuneesti siirrytty etätyöhön, mutta
pitkällä aikajänteellä eristäytyminen ja tilanteen epävarmuus vaikuttavat työhyvinvointiin sekä yritysten
innovatiivisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen. Koronasta toipumisessa eduksi olisi, ettei työpaikoilla palauduttaisi suoraan vanhaan vaan kehittyisi innovaatioille otollisempia ja samalla ympäristölle myönteisempiä toimintamalleja.

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

 

Tulevaisuusagentit tulevat

LAB-ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Centria-ammattikorkeakoulu ja Liikuntakeskus Pajulahti kouluttivat keväällä joukon tulevaisuusagentteja. Koulutus sisälsi webinaareja ja alueellista pienryhmätyöskentelyä. Osallistujilla oli myös mahdollisuus henkilökohtaiseen ratkaisukeskeiseen valmennukseen. Kevät huipentui 1.6.2022 pidettyyn Tulevaisuusaamu – Sinustako työyhteisösi tulevaisuusagentti? -verkkotilaisuuteen. Tilaisuudessa ääneen pääsivät mm. eri alueiden valmistuneet tulevaisuusagentit, jotka kertoivat omista koulutuksen aikana tehdyistä työelämäkokeiluistaan.

Syksyllä 2022 uusi joukko agentteja aloitti koulutustaipaleensa. Koulutuksen sisältöjä ja jaksotusta kehitettiin kevään koulutuksesta saadun palautteen pohjalta. Syksyn koulutuskierroksella vuorottelevat teemaluennot ja työpajat, joissa osallistujat pääsevät käyttämään luentojen oppeja etätyöpajoissa.


Työyhteisöt ja pienyrittäjät kehittävät toimintaansa hankkeen resilienssipajoissa

Hankkeessa on tulevaisuustyöskentelyn, palvelumuotoilun ja simulaation keinoin…

  • autettu aloittavaa yrittäjää kirkastamaan liiketoimintaideaansa sekä tuettu henkilökohtaisten palvelumyyntivalmiuksien kehittymistä.
  • tuotu johtoa ja tiiminvetäjiä yhteisen pöydän ääreen purkamaan yrityksen strategisia menestystekijöitä haastavia asioita sekä pohtimaan konkreettisia toimia toivottujen tavoitteiden toteutumiseksi.
  • kirkastettu yhdessä yrityksen kanssa tulevaisuuden asiakkaan palvelupolkua.
  • tuettu yrityksen henkilöstöä kehittämään yrityksen toimintakulttuuria tulevaisuusorientoituneemmaksi sekä miettimään keinoja hiljaisen tiedon siirtämiseen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.
  • autettu organisaation johtoa ja asiantuntijoita yhteiskehittämään organisaation rekrytointiprosessia sekä pohtimaan pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä.
  • analysoitu yrittäjän kanssa kohderyhmän tarpeita, arvoja ja niitä kontaktipisteitä, joissa asiakas kohtaa yrittäjän sekä autettu yrittäjää kehittämään myynti- ja markkinointitaitojaan.

 

Hankkeen omilta nettisivuilta: resilienssiatyoelamaan.fi, voit lukea lisää projektista.


Julkaisut

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä omaksumalla vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä kehittämällä johtajuutta ja tulevaisuusajattelua. Eri organisaatioiden asiantuntijoille suunnatulla
koulutuksella lisätään työpaikkojen sisäisiä osallistamisen ja yhteisölliseen kehittämisen käytännönvalmiuksia. Lisäksi koulutuksella tuetaan yksilöiden taitoja navigoida epävarmoissa tulevaisuuksissa.

PK-yritysten muutoskyvyn ja yhteiskehittelytaitojen kehittämiseksi hankkeessa järjestetään Living lab -muotoisia työpajoja. Living labeissa keskitytään tekemään arkea näkyväksi ja siten hahmottamaan yrityksen tilannekuvaa ja tulevaisuuksia, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia työhön.

Menetelmällisesti hankkeessa hyödynnetään aiemmin kehitettyjä ja hyväksi havaittuja menetelmiä, kuten simulaatio- ja palvelumuotoilumenetelmiä sekä tulevaisuusajattelua. Näillä osallistavilla ja yhteisöllisillä menetelmillä voidaan tukea myös yritysten diversiteettiä.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Annukka Heinonen
TKI-asiantuntija
annukka [dot] heinonenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta