Vihreän kasvun biokylä

Kuva
biokylälogo
Vihreän kasvun biokylä -hanke (9/2019-8/2021) on Maaseuturahaston rahoittama ja Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun sekä LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä.

Heinolaa ympäröivältä maaseudulta on saatavilla lähes miljoona tonnia raaka-ainetta: 400.000 tonnia (ka.) puupohjaista raaka-ainetta ja saman verran maatalouspohjaisia raaka-aineita. Niiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin konkreettisia lisäselvityksiä yhteistyössä alkutuottajien ja koko biotalouden ketjun toimijoiden kanssa. Vihreän kasvun biokylä hankkeessa keskitytään peltobiomassan jatkohyödynnyksen edellytysten rakentamiseen. Ennenkaikkea keskitytään olkeen, joka tällä hetkellä pääasiassa murskataan takaisin peltoon. Oljella on maata parantava vaikutus, mutta sitä voidaan myös kestävyyden reunaehdot huomioiden jalostaa esimerkiksi kuiduiksi tai polttoaineeksi.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat tutkimuskysymysten ympärille rakennetut työpaketit:
• Alkutuottajaverkostoituminen ja yhteistyö
o Miten saadaan viljelijät mukaan verkostoyhteistyöhön ja laajempaan ekosysteemiin?
• Materiaalikiertojen prosessimalli ja tiedonvälitys
o Miten saadaan olki kannattavasti liikkeelle pellolta biojalostamolle?
• Biotuotteiden ympäristöllisen kestävyyden varmistaminen
o Miten oljesta valmistettujen biotuotteiden kestävyyttä voidaan parantaa?
• Vihreän kasvun liiketoimintaketju
o Mikä on ”olkiliiketoiminnan” taloudellinen kannattavuus?Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

LAB-ammattikorkeakoulun puolesta hankkeen tuloksia on koottu loppuraporttiin "Oljen toimitusverkon perustamisen reunaehdot: Case: Heinolan biojalostamo" joka on saatavilla julksiesti Theseuksesta.

LUT-yliopiston puolesta hankkeessa selvitettiin oljen pellolta poistamisen kestävyyttä. Näistä tuloksista voit lukea lisää täältä.

 

Ensimmäisen toimintavuoden aikana projektissa:

- Haastateltiin noin 1000 viljelijää oljen myynnistä Päijät-Hämeessä ja lähikunnissa

- Koottiin kiinnostuneiden paalausurakoitsijoiden tietoja

- Suunniteltiin karttapohjaista logistiikkatyökalua teollisuuden ja viljelijöiden käyttöön

- Tutustuttiin oljen logistiikkaketjuihin Suomessa ja ulkomailla

- Tehtiin tarkempi kysely avaintila-viljelijöille liittyen logistiikkaketjun pullonkauloihin, riskeihin ja vastuutukseen

- Mallinnettiin kahta erilaista toimitusketjua, joita lähdetään työstämään kohti sopimusmalleja

- Selvitettiin toimitusketjun kustannuksia ja niiden joustoa

- Aloitettiin selvitys ekologisen kestävyyden reunaehdoista

- Käytiin keskusteluja teollisuuden kanssa

 

Toisena toimintavuotena:

- Jatkettiin viljelijöiden kontaktoimista ja saavutettini tavoite 100 tuhannen olkitonnin keräämisestä teollisuuden raaka-aineeksi

- Pidettiin työpaja teollisuuden ja viljelijöiden kesken.

- Kirjoitettiin oljen toimitusverkoston riski- ja herkkyysanalyysi, joka julkaistiin joulukuussa 2021

- Toteutettiin peltotyöskentelyn ja oljen kuljetuksen teknillis-taloudellinen selvitys

- Toteutettiin oljen logistiikkaketjun hallintaan liittyvän paikkatietotyökalun konseptointi

 

Projektin päätyttyä Heinolan kaupunki jatkaa oljen teollisen jalostamisen edistämistä muun muassa käymällä neuvotteluja eri yritysten kanssa. Hankkeessa kerätyt tiedot oljen myynnistä kiinnostuneista viljeljiöistä siirtyy Heinolan kaupungin hallintaan.

Tavoitteet
Tavoitteena on selvittää, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi. Isossa kuvassa hankeen tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää biotalouden edellytyksiä.


Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa toteutetaan kestävällä pohjalla oleva peltobiomassan tuottajaverkosto ja sen toimintaedellytykset. Hankkeen kuluessa tuotetaan mm:
Työpaketti 1: Alkutuottajaverkosto (50 tt olki ja korsikasvi/a); Paikkatietopohjainen tietojärjestelmä verkoston ”kasaamiseen” ja toimintaan; Info- ja tiedonkeräystilaisuudet (10-15 kpl); Sopimusmallit alkutuottajien kanssa.
Työpaketti 2: Toimintasuunnitelmat peltobiomassaverkoston toteutukselle; Yhteistyötapaamiset eri toimijoiden välillä.
Työpaketti 3: Verkoston kestävän toiminnan reunaehdot
Työpaketti 4: Toimintaohjeet logistiikkaketjun tueksi; Teknis-taloudellinen tarkastelu koko liiketoimintaketjun näkökulmasta; Kansallisen tason päätösseminaari ja sidosryhmätyöpajat

Projektin tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Kaisa Tuominen
TKI-asiantuntija
kaisa [dot] tuominenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat

Sijainti