Oljen myynnistä uutta liiketoimintaa viljelijöille

Kuva
biokylälogo
Heinolan kaupungin, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Vihreän kasvun biokylä -hanke kerää vuoden 2020 aikana tietoa viljelijöistä, jotka ovat kiinnostuneita myymään olkea ja mahdollisesti muita korsibiomassoja Heinolaan suunniteltavalle biojalostamolle.

Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteensä 50 tuhatta tonnia olkea teollisuuden raaka-aineeksi ja muodostaa oljen toimitusverkosto.

Toimitusverkosto muodostuu noin 75 kilometrin säteelle Heinolan Sahanniemen alueesta. Verkosto koostuu oljen myymisestä kiinnostuneista viljelijöistä, paalaajista sekä kuljetuskalustosta ja -henkilöistä. Yhteistyössä viljelijöiden ja teollisuuden kanssa hankkeessa luodaan ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen perustuvat sopimusmallit ja toimintaohjeet, miten oljen laajamittainen kerääminen toteutetaan.

Hankkeen tarkoituksena on luoda uutta kestävään biotalouteen liittyvää liiketoimintaa sekä luoda uusia työ- ja ansaintamahdollisuuksia alueen maanviljelijöille.

”Saavuttamalla hankkeen tavoite, saataisiin ensimmäistä kertaa Suomessa kestävästi biotalouden käyttöön olkiraaka-ainetta. Oljentoimitusverkosto mahdollistaisi biojalostamoinvestoinnin syntymisen Heinolaan ja lisäisi alueen alkutuottajien elinkeinomahdollisuuksia”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sami Luste.

Tietoja oljen ja korsibiomassojen myynnistä kiinnostuneista viljelijöistä kerätään puhelimitse sekä web-kyselyllä. Web-kyselyyn voi käydä vastaamassa osoitteessa: https://webropol.com/s/olkikysely.

Lisätietoja: 

  • Sami Luste | sami [dot] lusteatlab [dot] fi, puh. 044 708 5008
  • Kaisa Tuominen | kaisa [dot] tuominenatlab [dot] fi, puh. 044 708 5113