Business culture agents

Kuva
masterkuva
“ Expanding your business horizons „

Business Culture Agents -hankkeessa luodaan pk-yrityksille suunnattu kansainvälistyvän liiketoiminnan kieli- ja
kulttuurivälittämisen palvelu, jossa LABin kansainväliset tutkinto-opiskelijat avustavat Päijät-Hämeen pk-yrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisessa tai sen kasvattamisessa sekä erityisesti kielitaitoa ja kulttuurien
välistä viestintää edellyttävissä tilanteissa.

The Business Culture Agents project creates a language and cultural mediation service for the internationalizing SMEs in the Päijät-Häme region, utilizing the expertise of LAB international degree students. In language and cultural mediation, students assist SMEs in starting or expanding their international business, especially in situations requiring language skills and intercultural communication.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektissa tapahtuu

Tekoja Viivan alle 2020: 

Lahden Tiedeviikko 2020: 

Kansainvälinen Osaaja -päivä 2020:

Lahti Venture Program 2020:

Työelämä Yhteistyö 2020: 

DuuniExpo 2020: 

Kansainväliset opiskelijat

Referenssitarinat
9.3.2021 Tarjolla kansainvälistä kieli- ja kulttuuriosaamista
11.11.2020 Vahvemmasta paikallisten yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistyöverkostosta haetaan strategista etua alueen yrityksille
6.11.2020 Educational institutions are reducing the gap between studies and working life
21.10.2020 Studiossa Osaamisvaliokunta - teemana: KV-osaajat
12.9.2019 Ulkomaalaiset opiskelijat kieli-, kulttuuri- ja liiketoimintaosaamisen voimavarana
4.9.2020 Innovaatioagentit opiskelijayrittäjyyden asialla
15.11.2019 The Finnish labour market: internationalisation and future challenges. The role of local universities of applied sciences in improving foreign students’ employability in small and medium-sized companies of Päijät-Häme and Kanta-Häme

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tukea kulttuurien välisiä kohtaamisia, paikata osaajapulaa sekä edistää alueen pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

The project promotes intercultural encounters, the internationalization and growth of SMEs and responds to a shortage of skilled employees.
Hankkeen vaikuttavuus
Business Culture Agents -palvelu tulee pysyväksi osaksi LAB-ammattikorkeakoulun yrityspalveluita.

The Business Culture Agents service becomes a permanent part of the LAB business services. In the long term, the exploitation of the service model will help SME companies in the region to internationalize their business activities.