Torstai 19.11.

Nuorten työelämäosaaminen

9.00–

11.25

LUONTO JA TAIDE NUORTEN TYÖELÄMÄTAITOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
pj. Anja Kuhalampi, (HY)

  9.00 Nuoret hahmottamassa tulevaisuuttaan: haastattelututkimus
Eemeli Hakoköngäs (HY) 
  9.25 Yrittäjyyskasvatuksen törmäytys seikkailu- ja taidekasvatukseen
Tuija Oikarinen (LUT), Suvi-Jonna Martikainen (LUT)
  9.50 Laatua ja monipuolisuutta 8.- ja 9. luokkalaisten TET-jaksoihin
Elli Keisteri-Sipilä (Suomen Latu)
  10.15 Luontokokemukset nuorten itsetunnon ja minäpystyvyyden vahvistajana
Paavo Heinonen (Suomen Urheiluopisto)
  10.40 Taide on löytämistä
Piia Kleemola-Välimäki (Taideyliopisto)
  11.05 Kohti kokonaisvaltaista ohjaajuutta
Elina Elme (Outward Bound Finland ry)
     
12.30– 14.05 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN EDISTÄMINEN KOULUISSA
pj. Lea Oksanen (LUT)
  12.30 Yrittäjyyskasvatusta opettajille
Lea Oksanen (LUT)
  12.55 Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo MTEE
Minna Hämäläinen (LUT)
  13.20 Tralla.fi -palvelun esittely
Suvi Kytöharju (Tralla.fi)
  13.45 Yrittäjyysvalmiuksien koulutuskokonaisuus KOKOMAn MOOC-verkkokurssina
Marja Ahola (LAB), Tuija Oikarinen (LUT) 
     

 

Korkeakouluyhteistyö

15.00– 17.15 TEKOJA VIIVAN ALLE – KORKEAKOULUT YRITYSTEN BUUSTAAJINA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ
pj. Kaisa Vuorivirta (Lahden Yliopistokampus)
  15.00 Session esittely
Aria Kanerva, LAB-ammattikorkeakoulu,  Business Culture Agents (EAKR/Päijät-Hämeen liitto), Ninni Andelin, LAB-ammattikorkeakoulu, Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO (EAKR/Päijät-Hämeen liitto), Kaisa Vuorivirta, Lahden Yliopistokampus,  Gradukiihdyttämö (ESR)
  15.15 Yliopistojen yritysyhteistyö: vaikutukset ja näkyväksi tekeminen
Satu Rinkinen (LUT)
  15.40 Työhyvinvointia ja tuottavuutta tietotyöntekijöille
Ella Korhonen (Haaga-Helia), Milla Lähdeniemi (Suomen Urheiluopisto)
  16.05 TalentHUB – kilpailuetua yrityksille ja opiskelijoille integroitumismahdollisuuksia Etelä-Karjalaan
Jaana Häkli (LAB) 
  16.30 Keskustelupaneeli: korkeakouluopiskelijat yritysten voimavarana