2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin

Kuva
Kuvassa maapallo vihreällä pohjalla ja kiertotalouden hengessä toteutettu palkintopokaali
2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin -projektin tavoitteena on löytää uudenlaisia, konkreettisia kierrätysmateriaalien käyttötarkoituksia tapahtumaliiketoiminnassa, koska modernit valmistusmenetelmät, kuten 3D-tulostus, mahdollistavat erilaisten materiaalien käyttämisen ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Pilottina valmistamme sarjan palkintoja urheilukilpailuun tapahtuma-alalle tyypillisiä kierrätysmateriaaleja hyödyntäen.

Lisäksi selvittämme ja pyrimme kehittämään tapahtuma-alan tuotteiden ja materiaalien kierrätykseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia alueellisesti ja kansallisesti avaten uusia potentiaalisia markkinoita mikro- ja pk-yritykselle. Korostamme kiertotalouteen liittyviä kehittämistarpeita ja niihin liittyviä ratkaisuja tukien
kierräytysmateriaalien uudenlaisten käyttötarkoitusten löytämistä ja edistää kestävyyttä ja vähähiilisyyttä.

TOIMIIKO KIERRÄTETTY KÄYTÄNNÖSSÄ?

Kartoitamme alan toimintaympäristöä ja kierrätystä toimijahaastatteluin sekä tapahtumajärjestäjille suunnatuin kyselyin ja haastatteluin. Prototyyppejä testaamme ja arvioimme toukokuussa 2020 Lahdessa järjestettävissä, kansainvälisissä opiskelijaurheilukilpailuissa, SELL student games 2020 –tapahtumassa. Arvioinnissa huomioidaan sekä naisten että miesten kokemukset ja suhtautuminen uudenlaisiin, kierrätysmateriaaleista tehtyihin palkintoihin.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Projektissa tapahtuu

Kiitos kaikille 2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin -projektiin osallistuneille yrittäjille ja yhteisöille!

Projekti päättyy, mutta tekeminen ei pääty.  Tapahtumatoimiala on murroksessa, ja kiertotaloudessa tapahtuu myös paljon. Toivomme, että 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin –projektin tulokset (artikkeli kokoomateoksessa: LAB Innovations Annual Review 2020, s. 120 alkaen) voivat toimia pohjana vihreämmän huomisen kehittämiselle!

 

Materiaalivirrat ja liiketoimintamahdollisuudet

Projektissa kartoitettiin tapahtumista syntyviä materiaalivirtoja, ja pohdittiin, voisiko niiden varaan syntyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Raportti nostaa esiin virtojen moninaisuuden ja kannattavan liiketoiminnan rakentamisen haasteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös tapahtumatoimialla voidaan edistää ympäristöajattelua ja erilaisia kiertotalouden ratkaisuja ja pyrkiä löytämään siitä myös kilpailuetua.

"Keskiössä on suunnitteluvaihe, niin tapahtumatuotantojen kuin -tuotteiden näkökulmasta. On tärkeää haastaa itsensä ja oma ajattelunsa ja alkaa toteuttaa ympäristömyötäisiä ja kiertotaloutta tukevia arjen tekoja käytännössä. Tällöin käynnistyy ns. positiivinen kierre."

 

Viimeisiä viedään - tukea yrittäjän polulle

 

 

2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin -projekti huipentui syksyllä 2020 julkaistuun, päijäthämäläisille tapahtumatoimialan yrittäjille räätälöityyn palvelupolkuun ja siitä kertovaan videoon. Videossa tiimimme sekä Heidi Freundlich tapahtumaväylältä ohjeistavat yrittäjiä oppilaitosten moninaisten palveluiden pariin. Kehitetään ja kehitytään yhdessä!

Haasteita liiketoiminnassa - kuka voisi auttaa? Kuvassa kolme tiimin jäsentä palvelupolkuvideon kuvauksissa

Kuulimme projektin aikana usein, että paikallisten yrittäjien oli vaikeaa hahmotta, millaisia palveluita LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa tapahtumatoimialan pienyrittäjälle. Tartuimme tähän haasteeseen ja toteutimme heille räätälöidyn palvelupolun madaltamaan kynnystä hakea tukea omaan liiketoimintaan liittyviin haasteisiin. Viimeistelemme polkua parhaillaan - se, ja aiheesta kertova video, jota kuvassa työstämme, julkaistaan syyskuun aikana.

 

Kuinka pilottituotteet syntyivät - tutustu valmistusmenetelmiin tarkemmin!

Projektissa suunniteltu pilottisarja eli mitaleja, pokaaleja sekä muita tapahtumien pientuotteita valmistettiin omin voimin keväällä 2020. Seuraavassa videossa (videolinkki vielä YouTube-palveluun) esittelemme tuotantoprosessia ja käytettyjä materiaaleja tarkemmin.

 

Kuvassa pilottituoteperhe, 3 mitalia ja 3 pokaalia
2nd round -projektin pilottituotteet ovat moderneja ja värikkäitä, ja ne ovat saaneet positiivisen vastaanoton kyselyissä ja haastatteluissa, joita projektiryhmä on toteuttanut.

 

Tutustu pilottituotteisiin videolla ja vastaa kyselyyn!

Palkintoja ja tapahtumien pientuotteita sisältävä pilottisarjamme on nähnyt päivänvalon - mallistoon voit tutustua oheisella videolla (video aukeaa YouTube-palvelussa)!

 

Mikäli annat tai saat palkintoja eli olet urheilija tai urheiluseuratoiminnan parissa työskentelevä, voit myös antaa palautteesi tuotteista. Webropol-kyselyyn pääset vastaamaan 19.6.2020 asti tästä linkistä!

 

Pilottisarja lanseeraus lähenee


Projektissa on käynyt viime kuukausina kova kuhina kun urheilutapahtumien pientuotteita, kuten palkintoja ja asiakasohjaustuotteita sisältävä pilottisarja on löytänyt lopullisen muotonsa ja tuotteita valmistunut tasaiseen tahtiin. Koska poikkeustilanne muutti myös projektiryhmän suunnitelmia, eivätkä he päässeet tapahtumiin ja urheilukentille kartoittamaan ihmisten mielipiteitä, on nyt työstetty jotain hiukan erilaista, jotta vihreämmistä tapahtumista ja tapahtumatuotteista kiinnostuneille voidaan tarjota jotain uutta ja uniikkia.

Projektihenkilöstö videokuvauksissa
Projektiryhmäläiset heittäytyivät uusiin rooleihin esitelläkseen teille piakkoin pilottimalliston

 

Pilottituotteet syntymässä


Projektihenkilöstöstä ja muotoilun sekä tekniikan alojen opiskelijoista koostuva ryhmä suunnittelee pilottituotteet eli muutamia erilaisia palkintoja ja asiakasohjaustuotteita. Syksyllä 2019 työnsä aloittanut ryhmä on tutustunut suunnittelun lomassa erilaisiin tuotantomenetelmiin, kuten 3D-tulostimiin sekä ultraääniompelukoneeseen.

Suunnittelua ja erilaisten tuotantomenetelmien kokeiluja

2nd round -projektissa on kokeiltu erilaisia tuotantomenetelmiä, joiden avulla olemassa olevien ylijäämätuotteiden muokkaaminen uusiksi tuotteiksi voisi olla kannattavaa. Näin voidaan hyödyntää esimerkiksi vanhan yritys-/tapahtumailmeen mukaiset tuotteet. Pilottiryhmäläiset hyödyntävät mm. LAB-ammattikorkeakoulun monipuolista laitekantaa pilotin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Päijäthämäläisten tapahtumatoimijoiden ajatuksia kiertotaloudesta ja tapahtumista

Toimijahaastattelussa tietoa alueelta

Projektiryhmäläiset jalkautuivat syksyn ja talven 2019 aikana pääosin päijäthämäläisiin tapahtumatoimialan yrityksiin sekä eritoten urheilutapahtumia järjestävien yhteisöjen pakeille selvittämään toimijoiden ajatuksia toimialasta, sen kehityksestä sekä kiertotalousratkaisujen ajankohtaisuudesta. Toimijahaastattelujen yhteenvetoon pääset tästä!

Lisätietoa projektista löydät seuraavista blogipostauksista ja artikkeleista:

Jätelavalta palkintovitriiniin. Artikkeli LAB Innovations Annual Review 2020 -vuosijulkaisussa (s. 120-).

Miten astua yrittäjän saappaisiin

Palkintojen jakoa ajatuksella – Roskasta palkinnoksi

Kiertotaloudesta nostetta tapahtumatoimialalle

Tapahtumatoimiala murroksessa - timpurista tunteiden herättäjäksi

Ympäristövastuulliset urheilutapahtumat

Projektipäällikkö

Uutiset aiheesta