Maahanmuuttajille suunnatun sairaanhoitajakoulutuksen valintakoe

Maahanmuuttajille suunnattu sairaanhoitajakoulutus ei käytä valtakunnallista AMK-valintakoetta. Hakukohde käyttää LAB-ammattikorkeakoulun järjestämää koulutuksen omaa valintakoetta.

***

Kevään 2023 valintakoe

Valintakoe on kolmiosainen. Se koostuu suomen kielen ja matematiikan kokeesta, opiskelu- ja viestintätaitoja mittaavasta esseestä sekä ryhmäkeskustelusta. 

A) Suomen kielen ja matematiikan kirjallinen koe

1. Suomen kielen kirjallinen koe

Hakijalta edellytettävä suomen kielen riittävä kielitaito korkeakouluopintoihin on vähintään B1 tasoa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin eurooppalaisella viitekehyksellä määriteltynä.

Hakijan, jonka äidinkieli ei ole suomi, tulee osoittaa suomen kielen taitonsa valintakokeessa.

Suomen kielen erillisen osion arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty / hylätty. Maksimipistemäärä on 26 pistettä. Jotta hakija voi saada hyväksytyn tuloksen, hänen tulee saada vähintään puolet suomen kielen kokeen pisteistä, 13 pistettä. Suomen kielen erillisen osion pisteitä ei lasketa lopulliseen valintakokeen pistemäärään.

2. Matematiikan kirjallinen koe

Matematiikan koe arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Matematiikan maksimipistemäärä on 16 pistettä. Jotta hakija voi saada hyväksytyn tuloksen, hänen tulee saada vähintään puolet matematiikan kokeen pistemäärästä, 8 pistettä. Matematiikan kokeen pisteitä ei lasketa lopulliseen valintakokeen pistemäärään.

Jos hakija saa hylätyn arvioinnin kummasta tahansa suomen kielen ja matematiikan kokeen osiosta, johtaa se koko valintakokeen hylkäämiseen. Esseetä ei tällöin arvioida.

B) Opiskelu- ja viestintätaitojen essee

Opiskelu- ja viestintätaitoja arvioidaan pääsykokeissa kirjoitettavasta esseestä eli tekstistä. Esseen maksimipistemäärä on 30 pistettä. Jotta hakija voidaan valita, hänen tulee saada vähintään 10 pistettä.

C) Ryhmäkeskustelu

Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, viestintätaitoja ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Haastattelun maksimipistemäärä on 30 pistettä. Jotta hakija voidaan valita, hänen tulee saada vähintään 10 pistettä. Jos ryhmäkeskustelusta saa alle 10 pistettä, ei esseetä arvioida.

Valintakokeen kesto ja aikataulu

Kirjallisen valintakokeen (A- ja B-osiot) kesto on 2 tuntia 30 minuuttia.

Ryhmäkeskustelu järjestetään samana päivänä kirjallisen valintakokeen jälkeen.

Valintakoe on LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella 25.5.2023. Kaikille hakukelpoisille hakijoille lähetetään sähköpostitse kutsu valintakokeeseen.