Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeisiin voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä erillisellä hakemuksella​. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Kevään 2021 toisessa yhteishaussa yksilöllisten järjestelyjen hakemus on toimitettava liitteineen viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

LAB-ammattikorkeakoulu käyttää yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen sähköistä lomaketta. Skannaa tarvittavat todistukset hakemuksen liitteeksi. 

Yksilöllisten järjestelyjen lomake

Voit hakea samalla lomakkeella yksilöllisiä järjestelyjä digitaaliseen AMK-valintakokeeseen, LABin Muotoiluinstituutin valintakokeisiin sekä LABin YAMK-valintakokeisiin.

Täytä lomake huolellisesti. Hakemuksessa tulee yksilöllisiä järjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi ilmoittaa henkilö- ja yhteystiedot.

Huom! AMK-valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen.

Jos yksilöllisiä järjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä hakijapalveluihin.