Avoimen väylän erillishaku

Avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea erillishaussa kaksi kertaa vuodessa. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä.

Seuraava hakuaika on 1.-15.11.2022 klo 15. Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa tammikuussa 2023. Syksyn haun kohteet julkaistaan tällä sivulla lähempänä hakuaikaa.

Avoimen väylän kautta valitaan ammattikorkeakoulututkintoon opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavat opinnot tai vähintään 30 opintopisteen laajuiset MOTARI-opinnot.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valitaan opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa koulutusohjelman laajuudesta riippuen vähintään 10 tai 15 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot.

Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7. (kevään haku) / 31.12. (syksyn haku) mennessä.

Hakeminen

Hakulomake täytetään Opintopolussa. Liitä hakemukselle opintosuoritusote avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista. Jos kaikki vaadittavat opinnot eivät ole vielä hakuvaiheessa opintorekisterissä, liitä hakemukselle myös suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamisesta.

Jos olet läsnäoleva LABin polku- tai MOTARI-opiskelija, saat ladattua opintosuoritusotteen Pepin Atomi-palvelusta.

Ohjeet Atomin käyttöön löydät sivulta Atomi - otteet ja todistukset.

 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on

 • suorittanut avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavia opintoja

TAI

 • suorittanut osana perustutkintoaan vähintään 30 opintopistettä yhteistyösopimuksen mukaisia ammattikorkeakouluopintoja (=MOTARI-opintoja) ja
 • suorittanut ammatillisen perustutkinnon.

MOTARI-opintojen perusteella hakevan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi viimeistään valmistumistaan seuraavan lukuvuoden erillisvalinnassa.

Alakohtaiset vaatimukset

Kulttuurialan hakukohteissa sekä polku- että MOTARI-opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi. Liitä portfolio pdf-tiedostona hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Katso kulttuurialan portfolio-ohje täällä.

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto -koulutukseen edellytetään yleisen amk-hakukelpoisuuden lisäksi vähintään 24 kuukautta rakennusalan työkokemusta.

Sairaanhoitaja-, ensihoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen polkuopintoihin tulee sisältyä hyväksytysti suoritettuina seuraavat opintojaksot: Anatomian ja fysiologian perusteet (5 op), Kliinisen hoitotyön menetelmät (5 op) ja Lääkehoito (5 op).

 

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on suorittanut avoimessa korkeakoulussa haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot seuraavasti:

 • 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 15 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 tai
 • 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3.

Suoritettujen opintojen lisäksi hakijalla tulee olla YAMK-ohjelman yhteisvalinnan valintaperusteissa määritetty pohjakoulutus sekä kaksi vuotta alan työkokemusta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Polkuopintojen tulee olla suoritettu hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana.

Kulttuurialan YAMK-koulutuksiin hakevan tulee laatia valintakoetehtävät. Liitä valintakoetehtävät pdf-tiedostoina hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Katso kulttuurialan (ylempi AMK) valintakoeohje täällä.

 

Tarkennuksia hakukelpoisuuteen

LAB-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto voivat sisältää enintään kymmenen vuotta vanhoja opintosuorituksia. Avoimen AMK:n väylän hakukelpoisuudessa huomioidaan opintosuoritukset

 • jotka on suoritettu avoimessa korkeakoulussa ja
 • jotka eivät sisälly mihinkään toiseen tutkintoon ja
 • joita ei ole suoritettu silloin, kun hakijalla on ollut voimassa oleva tutkinto-opiskelijan opinto-oikeus johonkin toiseen korkeakoulututkintoon ja
 • jotka voidaan hyväksilukea vastaanottavaan tutkinto-ohjelmaan
 • jotka täyttävät 10 vuoden vanhenemissäännön siten, että avoimessa tehdyt suoritukset mukaan lukien opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa on mahdollista.

 

 

Valinta

Avoimen korkeakoulun opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan kaikki LAB-ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat opetussuunnitelman mukaiset ensimmäisen vuoden polkuopinnot korkeintaan hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana.

Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio (AMK-hakukohteet) tai ennakkotehtävä (YAMK-hakukohteet), joka arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi.

Lisäksi voidaan valita edellä mainitut kriteerit täyttäviä muita hakijoita, mikäli koulutusohjelmassa on tilaa. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valintaperusteena ovat opintomenestys ja suoritetut opinnot, kulttuurialalla lisäksi portfolio tai ennakkotehtävä. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, joiden opinnot ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.

Valintapäätös voi olla ehdollinen. Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7. (kevään haku) / 31.12. (syksyn haku) mennessä.

Avoimen väylän kautta eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on opiskeluoikeus tutkintoon johtavassa koulutuksessa jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

 

Aikataulu

Syksyn 2022 erillishaun valintojen aikataulut julkaistaan ennen marraskuun erillishakua.

***

Kevään 2022 erillishaun valintojen aikataulut:

Hakijat, joilla vaadittavat opintosuoritukset ovat rekisterissä kesäkuun puoliväliin mennessä

 • tulokset julkaistaan viimeistään 21.6.2022 
 • opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 15.7.2022

Hakijat, joilla vaadittavat opintosuoritukset eivät ole rekisterissä vielä kesäkuun puolivälissä

 • opintosuoritukset tarkistetaan elokuun alussa
 • tulokset julkaistaan viimeistään 20.8.2022 
 • opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 27.8.2022

 

Lisätietoja

LAB-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut antavat tarvittaessa lisätietoja avoimen väylän erillishakua koskien: hakijapalvelutatlab [dot] fi.

Jos vasta suunnittelet polkuopintojen aloittamista, löydät lisätietoa Polkuopinnot-sivulta. Polkuopintoja koskevat kysymykset pyydetään lähettämään LABin avoimen AMK:n tiimille: avoinamkatlab [dot] fi.