Avoimen väylän erillishaku

Avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea erillishaussa kaksi kertaa vuodessa. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä.

Seuraava hakuaika on 1.-15.11.2022 klo 15. Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa tammikuussa 2023.

Avoimen väylän erillishaun kautta valitaan ammattikorkeakoulututkintoon opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavat opinnot tai vähintään 30 opintopisteen laajuiset MOTARI-opinnot.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valitaan opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa koulutusohjelman laajuudesta riippuen vähintään 10 tai 15 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot.

Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7. (kevään haku) / 31.12. (syksyn haku) mennessä.

Hakeminen

Hakulomake täytetään Opintopolussa. Liitä hakemukselle opintosuoritusote avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista. Jos kaikki vaadittavat opinnot eivät ole vielä hakuvaiheessa opintorekisterissä, liitä hakemukselle myös suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamisesta.

Jos olet läsnäoleva LABin polku- tai MOTARI-opiskelija, saat ladattua opintosuoritusotteen Pepin Atomi-palvelusta.

Ohjeet Atomin käyttöön löydät sivulta Atomi - otteet ja todistukset.

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän erillishaun kautta ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on

 • suorittanut avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavia opintoja. Hakijalla ei tarvitse olla korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa suoritettuna.

TAI

 • suorittanut osana perustutkintoaan vähintään 30 opintopistettä yhteistyösopimuksen mukaisia ammattikorkeakouluopintoja (=MOTARI-opintoja) ja suorittanut ammatillisen perustutkinnon.

Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä kevään erillishaussa 31.7. ja syksyn erillishaussa 31.12. mennessä.

MOTARI-opintojen perusteella hakevan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi viimeistään valmistumistaan seuraavan lukuvuoden erillisvalinnassa.

Alakohtaiset vaatimukset

Kulttuurialan hakukohteissa sekä polku- että MOTARI-opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi. Liitä portfolio pdf-tiedostona hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Katso kulttuurialan portfolio-ohje täällä.

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto -koulutukseen edellytetään vähintään 24 kuukautta rakennusalan työkokemusta.

Sairaanhoitaja-, ensihoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen polkuopintoihin tulee sisältyä hyväksytysti suoritettuina seuraavat opintojaksot: Anatomian ja fysiologian perusteet (5 op), Kliinisen hoitotyön menetelmät (5 op) ja Lääkehoito (5 op).

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on suorittanut avoimessa korkeakoulussa haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot seuraavasti:

 • 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 15 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 tai
 • 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3.

Suoritettujen opintojen lisäksi hakijalla tulee olla YAMK-ohjelman yhteisvalinnan valintaperusteissa määritetty pohjakoulutus sekä kaksi vuotta alan työkokemusta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kulttuurialan YAMK-koulutuksiin hakevan tulee laatia valintakoetehtävät. Liitä valintakoetehtävät pdf-tiedostoina hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Katso kulttuurialan (ylempi AMK) valintakoeohje täällä.

Tarkennuksia hakukelpoisuuteen

Avoimen väylän erillishaussa huomioidaan opintosuoritukset:

 • jotka on suoritettu avoimessa korkeakoulussa
 • jotka voidaan hyväksi lukea vastaanottavaan ohjelmaan
 • jotka eivät sisälly mihinkään toiseen tutkintoon
 • joita ei ole suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut voimassa oleva tutkinto-opiskelijan opinto-oikeus jossakin korkeakoulussa
 • jotka ovat korkeintaan 6 vuotta vanhoja

Valinta

Avoimen korkeakoulun opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan kaikki LAB-ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, jotka ovat suorittaneet edellä mainitut hakukelpoisuuden antavat opinnot korkeintaan hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana ja jotka hakevat polkuaan vastaavaan ryhmään.

Lisäksi:

 • Muotoilun, kuvataiteen ja media-alan hakukohteissa portfoliosta / ennakkotehtävästä tulee saada hyväksytty arviointi, jotta voi tulla valituksi.

 • Sairaanhoitaja-, ensihoitaja- tai terveydenhoitajakoulutukseen hakevalla opintoihin tulee sisältyä hyväksytysti suoritettuina seuraavat opintojaksot: Anatomian ja fysiologian perusteet (5 op), Kliinisen hoitotyön menetelmät (5 op) ja Lääkehoito (5 op).

Motari-opintoja suorittaneiden valintajonossa hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakevat motari-opintojaan vastaavaan koulutukseen. Muotoilun, kuvataiteen ja media-alan hakukohteissa portfoliosta tulee kuitenkin saada hyväksytty arviointi, jotta voi tulla valituksi.

Motari-opintojen perusteella hakevan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi viimeistään valmistumistaan seuraavan lukuvuoden erillishaussa.

Lisäksi voidaan valita edellä mainitut kriteerit täyttäviä muita hakijoita, mikäli koulutusohjelmassa on tilaa. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valintaperusteena ovat opintomenestys ja suoritetut opinnot, kulttuurialalla lisäksi portfolio tai ennakkotehtävä. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, joiden opinnot ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.

Valintapäätös voi olla ehdollinen. Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7. (kevään haku) / 31.12. (syksyn haku) mennessä. Hakija ei voi tulla valituksi, jos vaadittavat pisteet eivät täyty.

Avoimen väylän kautta eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on opiskeluoikeus tutkintoon johtavassa koulutuksessa jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Aikataulu

Syksyn 2022 erillishaun valintojen aikataulut

 • tulokset julkaistaan viimeistään 13.12.2022
 • opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 20.12.2022

Huom! Jos hakukelpoisuutesi ei ole täyttynyt tulosten julkaisuun mennessä, valintapäätös on ehdollinen, kunnes erillishaun hakukelpoisuutesi täyttyy. Jos valinnan ehdot eivät täyty määräaikaan 31.12.2022 mennessä, valinta purkaantuu.

Oikaisumenettely

Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnasta tehtyyn päätökseen, voit hakea siihen oikaisua 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisusta.

Lue lisää oikaisumenettelystä

Lisätietoja

LAB-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut antavat tarvittaessa lisätietoja avoimen väylän erillishakua koskien: hakijapalvelutatlab [dot] fi.

Jos vasta suunnittelet polkuopintojen aloittamista, löydät lisätietoa Polkuopinnot-sivulta. Polkuopintoja koskevat kysymykset pyydetään lähettämään LABin avoimen AMK:n tiimille: avoinamkatlab [dot] fi.

Kuva
 Lake landscape

Erillishaku kesäyliopistojen sote-polkuopinnot suorittaneille

LAB-ammattikorkeakoulu järjestää kerran vuodessa Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan kesäyliopistojen sote-polkuopiskelijoille suunnatun erillishaun.