Avoimen väylän erillishaku

Avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea erillishaussa kaksi kertaa vuodessa. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä.

Seuraava hakuaika on keväällä 2022. Tarkka ajankohta julkaistaan keväällä 2022. Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa syksyllä 2022. Kevään haun kohteet julkaistaan tällä sivulla lähempänä hakuaikaa.

Avoimen väylän kautta valitaan ammattikorkeakoulututkintoon opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavat opinnot tai vähintään 30 opintopisteen laajuiset MOTARI-opinnot.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valitaan opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa koulutusohjelman laajuudesta riippuen vähintään 10 tai 15 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot.

Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7. (kevään haku) / 31.12. (syksyn haku) mennessä.

Hakeminen

Hakulomake täytetään Opintopolussa. Liitä hakemukselle opintosuoritusote avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista. Jos kaikki vaadittavat opinnot eivät ole vielä hakuvaiheessa opintorekisterissä, liitä hakemukselle myös suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamisesta.

Jos olet läsnäoleva LABin polku- tai MOTARI-opiskelija, saat ladattua opintosuoritusotteen Pepin Atomi-palvelusta.

Ohjeet Atomin käyttöön löydät sivulta Atomi - otteet ja todistukset.

 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on

 • suorittanut avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavia opintoja hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana

TAI

 • suorittanut osana perustutkintoaan vähintään 30 opintopistettä yhteistyösopimuksen mukaisia ammattikorkeakouluopintoja (=MOTARI-opintoja) ja
 • suorittanut ammatillisen perustutkinnon.

MOTARI-opintojen perusteella hakevan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi viimeistään valmistumistaan seuraavan lukuvuoden erillisvalinnassa. Voidakseen tulla valituksi MOTARI-opintoja suorittaneen tulee läpäistä valintahaastattelu. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja kykyä selvitä opinnoista ammattikorkeakoulussa.

Alakohtaiset vaatimukset

Kulttuurialan hakukohteissa sekä polku- että MOTARI-opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi. Liitä portfolio pdf-tiedostona hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Katso kulttuurialan portfolio-ohje täällä.

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto -koulutukseen edellytetään yleisen amk-hakukelpoisuuden lisäksi vähintään 24 kuukautta rakennusalan työkokemusta.

Sairaanhoitaja-, ensihoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen polkuopintoihin tulee sisältyä hyväksytysti suoritettuina seuraavat opintojaksot: Anatomian ja fysiologian perusteet (5 op), Kliinisen hoitotyön menetelmät (5 op) ja Lääkehoito (5 op).

 

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on suorittanut avoimessa korkeakoulussa haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot seuraavasti:

 • 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa vähintään 15 opintopistettä ja
 • 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa vähintään 10 opintopistettä.

Suoritettujen opintojen lisäksi hakijalla tulee olla YAMK-ohjelman yhteisvalinnan valintaperusteissa määritetty pohjakoulutus sekä kaksi vuotta alan työkokemusta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Polkuopintojen tulee olla suoritettu hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana.

Kulttuurialan YAMK-koulutuksiin hakevan tulee laatia valintakoetehtävät. Liitä valintakoetehtävät pdf-tiedostoina hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Katso kulttuurialan (ylempi AMK) valintakoeohje täällä.

 

Tarkennuksia hakukelpoisuuteen

LAB-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto voivat sisältää enintään kymmenen vuotta vanhoja opintosuorituksia. Avoimen AMK:n väylän hakukelpoisuudessa huomioidaan opintosuoritukset

 • jotka on suoritettu avoimessa korkeakoulussa ja
 • jotka eivät sisälly mihinkään toiseen tutkintoon ja
 • joita ei ole suoritettu silloin, kun hakijalla on ollut voimassa oleva tutkinto-opiskelijan opinto-oikeus johonkin toiseen korkeakoulututkintoon ja
 • jotka voidaan hyväksilukea vastaanottavaan tutkinto-ohjelmaan
 • jotka täyttävät 10 vuoden vanhenemissäännön siten, että avoimessa tehdyt suoritukset mukaan lukien opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa on mahdollista.

 

Syksyn 2021 avoimen väylän erillishaun hakukohteet

Alla olevat hakukohteet ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulun syksyn 2021 avoimen väylän erillishaussa. Pääset hakukohteelle Opintopolkuun ja sitä kautta hakemukselle alla olevien linkkien kautta.

Hakukohteet löytyvät Opintopolusta myös manuaalisesti: mene Opintopolkuun ja hae LAB-ammattikorkeakoulun hakukohteita (esim. LAB tradenomi tai LAB insinööri) etusivun hakukentässä.

 

Liiketalous & hotelli-, ravintola- ja matkailuala

AMK-tutkinnot

YAMK-tutkinnot

 

Muotoiluinstituutti

YAMK-tutkinnot

 

Sosiaali- ja terveysala

AMK-tutkinnot

YAMK-tutkinnot

 

Tekniikka

AMK-tutkinnot

YAMK-tutkinnot

 

Valinta

Avoimen korkeakoulun opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan kaikki LAB-ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat opetussuunnitelman mukaiset ensimmäisen vuoden polkuopinnot korkeintaan hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana.

Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio (AMK-hakukohteet) tai ennakkotehtävä (YAMK-hakukohteet), joka arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi. MOTARI-opintoja suorittaneen tulee läpäistä valintahaastattelu.

Lisäksi voidaan valita edellä mainitut kriteerit täyttäviä muita hakijoita, mikäli koulutusohjelmassa on tilaa. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valintaperusteena ovat opintomenestys ja suoritetut opinnot, kulttuurialalla lisäksi portfolio tai ennakkotehtävä. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, joiden opinnot ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.

Valintapäätös voi olla ehdollinen. Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7. (kevään haku) / 31.12. (syksyn haku) mennessä.

Avoimen väylän kautta eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

 

Aikataulu

Syksyn 2021 erillishaun valintojen aikataulut

Syksyn 2021 erillishaussa opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä viimeistään 31.12.2021.

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 10.12.2021.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja lukuvuodelle läsnäolevaksi ilmoittautuminen tulee tehdä 22.12.2021 klo 15:00 mennessä.

 

Kevään 2022 erillishaun valintojen aikataulut

Tulosten julkaisun kanssa menetellään kesällä 2022 seuraavasti:

Hakijat, joilla vaadittavat opintosuoritukset ovat rekisterissä kesäkuun puoliväliin mennessä

 • Päivitetään keväällä 2022.

Hakijat, joilla vaadittavat opintosuoritukset eivät ole rekisterissä vielä kesäkuun puolivälissä

 • Päivitetään keväällä 2022.

 

Lisätietoja

LAB-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut antavat tarvittaessa lisätietoja avoimen väylän erillishakua koskien: hakijapalvelutatlab [dot] fi.

Jos vasta suunnittelet polkuopintojen aloittamista, löydät lisätietoa Polkuopinnot-sivulta. Polkuopintoja koskevat kysymykset pyydetään lähettämään LABin avoimen AMK:n tiimille: avoinamkatlab [dot] fi.