Erillishaku, avoimen väylä

Avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea erillishaussa kaksi kertaa vuodessa. Seuraava hakuaika on 2.-16.11.2020. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä. Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus alkaa 1.1.2021.

Avoimen väylän kautta valitaan ammattikorkeakoulututkintoon opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavat opinnot tai vähintään 30 opintopisteen laajuiset MOTARI-opinnot.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valitaan opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet avoimessa korkeakoulussa koulutusohjelman laajuudesta riippuen vähintään 15 tai 20 opintopisteen laajuiset, haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot.

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on

  • suorittanut avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavia opintoja hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana.

TAI

  • suorittanut osana perustutkintoaan vähintään 30 opintopistettä yhteistyösopimuksen mukaisia ammattikorkeakouluopintoja (=MOTARI-opintoja) ja
  • suorittanut ammatillisen perustutkinnon.

MOTARI-opintojen perusteella hakevan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi viimeistään valmistumistaan seuraavan lukuvuoden erillisvalinnassa. Voidakseen tulla valituksi MOTARI-opintoja suorittaneen tulee läpäistä valintahaastattelu. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota ja kykyä selvitä opinnoista ammattikorkeakoulussa.

Kulttuurialan hakukohteissa sekä polku- että MOTARI-opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi.

Portfolio-ohje

Huom! Vuoden 2020 erillishaussa huomioidaan myös Saimaan ammattikorkeakoulussa ennen vuotta 2020 aloittaneet tekniikan alan Sampo-Saimia-väyläopiskelijat, joilla väyläopintojen laajuusvaatimuksena on ollut 28 opintopistettä.

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on suorittanut avoimessa korkeakoulussa haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot seuraavasti:

  • 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa vähintään 20 opintopistettä ja
  • 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa vähintään 15 opintopistettä.

Suoritettujen opintojen lisäksi hakijalla tulee olla YAMK-ohjelman yhteisvalinnan valintaperusteissa määritetty pohjakoulutus sekä kaksi vuotta alan työkokemusta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Polkuopintojen tulee olla suoritettu hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana. Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee lisäksi laatia ennakkotehtävä.

Ennakkotehtäväohje kulttuurialan Lahden kampuksen YAMK-koulutusohjelmiin (kevät 2020)

Kuvataiteen YAMK-koulutusohjelmaan hakevan tulee laatia portfolio, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta, CV, A4 paperiprinttejä teoksista (5-10kpl).

Huom! Kevään 2020 erillishaussa huomioidaan myös Lahden ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019 aloittaneet YAMK-polkuopiskelijat, joilla polkuopintojen laajuusvaatimuksena on ollut 15 opintopistettä (90 op:n laajuisissa tutkinnoissa) tai 10 op (60 op:n laajuisissa tutkinnoissa).

Tarkennuksia hakukelpoisuuteen

LAB-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto voivat sisältää enintään kymmenen vuotta vanhoja opintosuorituksia. Avoimen AMK:n väylän hakukelpoisuudessa huomioidaan opintosuoritukset

  • jotka on suoritettu avoimessa korkeakoulussa ja
  • jotka eivät sisälly mihinkään toiseen tutkintoon ja
  • joita ei ole suoritettu silloin, kun hakijalla on ollut voimassa oleva tutkinto-opiskelijan opinto-oikeus johonkin toiseen korkeakoulututkintoon ja
  • jotka voidaan hyväksilukea vastaanottavaan tutkinto-ohjelmaan
  • jotka täyttävät 10 vuoden vanhenemissäännön siten, että avoimessa tehdyt suoritukset mukaan lukien opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa on mahdollista.

Valinta

Avoimen korkeakoulun opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan kaikki LAB-ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, jotka ovat suorittaneet vaadittavat opetussuunnitelman mukaiset ensimmäisen vuoden polkuopinnot korkeintaan hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana. Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio (AMK-hakukohteet) tai ennakkotehtävä (YAMK-hakukohteet), joka arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi. MOTARI-opintoja suorittaneen tulee läpäistä valintahaastattelu.

Lisäksi voidaan valita em. kriteerit täyttäviä muita hakijoita, mikäli koulutusohjelmassa on tilaa. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valintaperusteena on opintomenestys ja suoritetut opinnot, kulttuurialalla lisäksi portfolio/ennakkotehtävä. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, joiden opinnot ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.

Valintapäätös on ehdollinen. Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7.2020 (kevään haku) / 31.12.2020 (syksyn haku) mennessä ja mikäli valinnan ehdot eivät tuolloin täyty, valinta purkaantuu.

Avoimen väylän kautta eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Opiskelijavalinnan tulos julkaistaan 12.12.2020 mennessä ja opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 30.12.2020 mennessä.