Avoimen väylän erillishaku

Jos olet suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun polku- tai MOTARI-opinnot, voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa Opintopolku.fi-järjestelmässä. Tutustu tarkempiin hakukelpoisuusehtoihin alla.

Kevään 2023 hakuaika
ti 2.5.2023 - ti 16.5.2023 klo 15
Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa elokuussa 2023.

Syksyn 2023 hakuaika
ti 31.10.2023 - ti 14.11.2023 klo 15

Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa tammikuussa 2024.

Täytä hakulomake hakuaikana Opintopolussa. Hakemusta ei voi jättää enää hakuajan päätyttyä. Löydät suorat linkit hakukohteille tämän sivun alalaidasta.

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän erillishaun kautta ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on

 • suorittanut avoimessa korkeakoulussa vähintään 55 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia, ensimmäisen vuoden opetussuunnitelmaa vastaavia opintoja. Hakijalla ei tarvitse olla korkeakoulukelpoisuuden antavaa toisen asteen tutkintoa suoritettuna.

TAI

 • suorittanut osana perustutkintoaan vähintään 30 opintopistettä yhteistyösopimuksen mukaisia ammattikorkeakouluopintoja (=MOTARI-opintoja) ja suorittanut ammatillisen perustutkinnon.

Opintojen - ja MOTARI-opiskelijoilla ammatillisen perustutkinnon - tulee olla valmiina ja opintorekisterissä kevään erillishaussa 31.7. ja syksyn erillishaussa 31.12. mennessä.

MOTARI-opintojen perusteella hakevan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi viimeistään valmistumistaan seuraavan lukuvuoden erillisvalinnassa.

Alakohtaiset vaatimukset

Kulttuurialan hakukohteissa sekä polku- että MOTARI-opiskelijan tulee lisäksi laatia portfolio (ohje jäljempänä), joka arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Portfolion tulee olla hyväksytty, jotta voi tulla valituksi. Liitä portfolio pdf-tiedostona hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto -koulutukseen edellytetään vähintään 24 kuukautta rakennusalan työkokemusta.

Sairaanhoitaja-, ensihoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen polkuopintoihin tulee sisältyä hyväksytysti suoritettuina seuraavat opintojaksot: Anatomian ja fysiologian perusteet (5 op), Kliinisen hoitotyön menetelmät (5 op) ja Lääkehoito (5 op).

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Avoimen väylän kautta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeva on hakukelpoinen, kun hän on suorittanut avoimessa korkeakoulussa haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvat opinnot seuraavasti:

 • 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 15 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 tai
 • 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa 10 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3.

Suoritettujen opintojen lisäksi hakijalla tulee olla YAMK-ohjelman yhteisvalinnan valintaperusteissa määritetty pohjakoulutus sekä kaksi vuotta alan työkokemusta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen ja sen tulee kertyä kevään erillishaussa 31.7. ja syksyn erillishaussa 31.12. mennessä.

Kulttuurialan YAMK-koulutuksiin hakevan tulee laatia valintakoetehtävät (ohje jäljempänä). Liitä valintakoetehtävät pdf-tiedostoina hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Tarkennuksia hakukelpoisuuteen

Avoimen väylän erillishaussa huomioidaan opintosuoritukset:

 • jotka on suoritettu avoimessa korkeakoulussa
 • jotka voidaan hyväksi lukea vastaanottavaan ohjelmaan
 • jotka eivät sisälly mihinkään toiseen tutkintoon
 • joita ei ole suoritettu silloin, kun opiskelijalla on ollut voimassa oleva tutkinto-opiskelijan opinto-oikeus jossakin korkeakoulussa
 • jotka ovat korkeintaan 6 vuotta vanhoja

Hakemuksen liitteet

Kaikki hakijat:

Liitä hakemukselle opintosuoritusote avoimessa AMK:ssa suoritetuista opinnoista. Jos kaikki vaadittavat opinnot eivät ole vielä hakuvaiheessa opintorekisterissä, kirjoita hakemukselle myös suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamisesta siihen varattuun tekstikenttään.

Jos olet läsnäoleva LABin polku- tai MOTARI-opiskelija, saat ladattua opintosuoritusotteen Pepin Atomi-palvelusta.

Ohjeet Atomin käyttöön löydät sivulta Atomi - otteet ja todistukset.

MOTARI-opiskelijat:

Liitä hakemukselle opintosuoritusotteen lisäksi kopio ammatillisesta tutkintotodistuksestasi.

Muotoiluinstituutin polku- ja MOTARI-opiskelijat:

Liitä hakemukselle opintosuoritusotteen lisäksi portfolio / valintatehtävä

>> Muotoiluinstituutin AMK-portfolio-ohje

>> Muotoiluinstituutin ylempi AMK -valintatehtäväohje

YAMK-polkuopiskelijat:

Liitä hakemukselle opintosuoritusotteen lisäksi kopio hakukelpoisuuden antavan tutkinnon todistuksesta sekä todistukset ko. tutkinnon jälkeen kertyneestä kahden vuoden työkokemuksesta.

   Valinta

   Avoimen korkeakoulun opintoja suorittaneiden valinnassa valitaan kaikki LAB-ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, jotka ovat suorittaneet edellä mainitut hakukelpoisuuden antavat opinnot korkeintaan hakua edeltävän neljän peräkkäisen lukukauden aikana ja jotka hakevat polkuaan vastaavaan ryhmään.

   Huom!

   • Muotoilun, kuvataiteen ja media-alan hakukohteissa portfoliosta / valintatehtävästä tulee saada hyväksytty arviointi, jotta voi tulla valituksi.

   • Sairaanhoitaja-, ensihoitaja- tai terveydenhoitajakoulutukseen hakevalla opintoihin tulee sisältyä hyväksytysti suoritettuina seuraavat opintojaksot: Anatomian ja fysiologian perusteet (5 op), Kliinisen hoitotyön menetelmät (5 op) ja Lääkehoito (5 op).

   Motari-opintoja suorittaneiden valintajonossa hyväksytään kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka hakevat motari-opintojaan vastaavaan koulutukseen. Muotoilun, kuvataiteen ja media-alan hakukohteissa portfoliosta tulee kuitenkin saada hyväksytty arviointi, jotta voi tulla valituksi.

   Motari-opintojen perusteella hakevan tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi viimeistään valmistumistaan seuraavan lukuvuoden erillishaussa.

   Lisäksi voidaan valita edellä mainitut kriteerit täyttäviä muita hakijoita, mikäli koulutusohjelmassa on tilaa. Jos karsintaa joudutaan tekemään, valintaperusteena ovat opintomenestys ja suoritetut opinnot, kulttuurialalla lisäksi portfolio tai ennakkotehtävä. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, joiden opinnot ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan.

   Valintapäätös voi olla ehdollinen. Opintojen tulee olla valmiina ja opintorekisterissä 31.7. (kevään haku) / 31.12. (syksyn haku) mennessä. Hakija ei voi tulla valituksi, jos vaadittavat pisteet eivät täyty määräaikaan mennessä.

   Avoimen väylän kautta eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on opiskeluoikeus tutkintoon johtavassa koulutuksessa jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

   Aikataulu

   Kevään 2023 erillishaun valintojen aikataulut:

   Hakijat, joilla vaadittavat opintosuoritukset ovat rekisterissä kesäkuun puoliväliin mennessä

   • tulokset julkaistaan viimeistään 20.6.2023
   • opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2023

   Hakijat, joilla vaadittavat opintosuoritukset eivät ole rekisterissä vielä kesäkuun puolivälissä

   • opintosuoritukset tarkistetaan elokuun alussa
   • tulokset julkaistaan viimeistään 11.8.2023 (perjantai)
   • opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 18.8.2023

    

   Oikaisumenettely

   Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnasta tehtyyn päätökseen, voit hakea siihen oikaisua 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisusta.

   Lue lisää oikaisumenettelystä

   Lisätietoja

   LAB-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut antavat tarvittaessa lisätietoja avoimen väylän erillishakua koskien: hakijapalvelutatlab [dot] fi.

   Jos vasta suunnittelet polkuopintojen aloittamista, löydät lisätietoa Polkuopinnot-sivulta. Polkuopintoja koskevat kysymykset pyydetään lähettämään LABin avoimen AMK:n tiimille: avoinamkatlab [dot] fi.
    

   Kevään 2023 erillishakukohteet

   AMK-hakukohteet 
   Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot
   Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti
   Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta
   Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot
   Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti
   Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta
   Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti
   Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta
   Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies, Lahti
   Bachelor of Business Administration, Business Information Technology, full-time studies, Lahti

   Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti
   Muotoilija (AMK), käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilu, päivätoteutus, Lahti
   Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti
   Muotoilija (AMK), graafinen suunnittelu, päivätoteutus, Lahti
   Medianomi (AMK), mediasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti
   Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta
   Bachelor of Culture and Arts, Packaging and Brand Design, full-time studies, Lahti

   Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti
   Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuototeutus, Lahti
   Insinööri (AMK), konetekniikka, verkko-opinnot
   Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti
   Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta
   Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohdon koulutus, monimuotototeutus, Lappeenranta
   Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot
   Insinööri (AMK), Ympäristöteknologian koulutus, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti
   Bachelor of Engineering, Industrial Information Technology, full-time studies, Lappeenranta
   Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, full-time studies, Lappeenranta

   Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
   Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
   Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
   Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti
   Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
   Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
   Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti
   Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti
   Sairaanhoitaja (AMK), maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, Lahti
   Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
   Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
   Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti
   Sosionomi (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 
   Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
   Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
   Bachelor's Degree Programme in Paramedic, full-time studies, Lappeenranta

   YAMK-hakukohteet
   Tradenomi (ylempi AMK), uudistava johtaminen, Lahti
   Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, Lahti
   Tradenomi (ylempi AMK), asiakassuuntautuneen liiketoiminnan kehittäminen, verkko-opinnot
   Master of Business Administration, International Tourism and Event Management, online studies

   Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, Lahti

   Insinööri (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö, verkko-opinnot
   Insinööri (ylempi AMK), Kestävä rakentaminen, Lappeenranta
   Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Lahti

   Sosiaali‐ ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu, verkko-opinnot
   Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, Lahti

   Kuva
    Lake landscape

   Erillishaku kesäyliopistojen sote-polkuopinnot suorittaneille

   LAB-ammattikorkeakoulu järjestää kerran vuodessa Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan kesäyliopistojen sote-polkuopiskelijoille suunnatun erillishaun.