Polkuopinnot

Kuva
A girl studying on a laptop
Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tähtäät tutkinto-opintoihin ja olet valmis sitoutumaan täysipäiväiseen opiskeluun. Polkuopinnot koostuvat kunkin koulutuksen ensimmäisen opiskeluvuoden opinnoista. AMK-tasolla polkuopintojen laajuus on 55 opintopistettä ja YAMK-tasolla 10-15 opintopistettä alasta riippuen.

Seuraavan kerran polkuopintoja alkaa syksyllä 2022. Ilmoittautuminen polkuopintoihin alkaa 2.8.2022 klo 8.00 ja päättyy 5.8.2022. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mahdolliset esitietovaatimukset (esim. kielitaito) huomioiden.

Syksyllä 2022 alkavat polkuopinnot

Pääset kunkin polkuopinnon sisältökuvaussivulle klikkaamalla polkuopinnon nimeä ao. listasta. Ilmoittautumislomakkeen linkki on sisältökuvauksen alaosassa.

Huom! Ilmoittautumislomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Hotelli-, ravintola- ja matkailuala Paikkoja
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 10

 

Liiketalouden ala Paikkoja
Bachelor of Business Administration, International Business, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko‐opinnot, 55 op TÄYNNÄ 10
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, 55 op TÄYNNÄ 10
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, Lahti, 15 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Tradenomi (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Lahti, 15 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Master of Business Administration, International Tourism and Event Management, online studies, 15 op PAIKKOJA VAPAANA 5

 

Muotoiluinstituutti Paikkoja
Muotoilija (AMK), Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 2
Muotoilija (AMK), Palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 2
Muotoilija (AMK), Graafinen suunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 1
Muotoilija (AMK), Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 2
Muotoilija (AMK), Puettava muotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 2
Muotoilija (AMK), Teollinen muotoilu, päivätoteutus, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 2
Medianomi (AMK), Mediasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 4
Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op TÄYNNÄ 2
Bachelor of Culture and Arts, Packaging and Brand Design, full-time studies, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 2
Bachelor of Culture and Arts, Industrial Design, full-time studies, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 2
Kulttuuriala (ylempi AMK), Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, Lahti, 10 op TÄYNNÄ 2
Kulttuuriala (ylempi AMK ), Muotoiluajattelu ja muotoilujohtaminen, Lahti, 10 op PAIKKOJA VAPAANA 5

 

Sosiaali- ja terveysala Paikkoja
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 55 op TÄYNNÄ 5
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 7
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op TÄYNNÄ 7
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 5
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 5
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 55 op TÄYNNÄ 5
Sairaanhoitaja (AMK), maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 5
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti, 55 op TÄYNNÄ 8
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op TÄYNNÄ 8
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 55 op TÄYNNÄ 5
Bachelor of Health Care, Paramedic, full-time studies, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Sosionomi (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, Lahti, 15 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kliininen asiantuntija, hoitotyö, Lahti, 15 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja, Lappeenranta, 15 op PAIKKOJA VAPAANA 5

 

Tekniikan ala Paikkoja
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 10
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, 55 op TÄYNNÄ 5
Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, full-time studies, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Bachelor of Engineering, Industrial Information Technology, full-time studies, Lappeenranta, 55 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Bachelor or Engineering, Sustainable Solutions Engineering, online studies, 55 op VARASIJALLE VOI ILMOITTAUTUA 5
Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Lahti, 10 op PAIKKOJA VAPAANA 5
Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn, verkko-opinnot, 10 op PAIKKOJA VAPAANA 5

 

Ilmoittautuminen

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mahdolliset esitietovaatimukset (esim. kielitaito) huomioiden.

AMK-polulle voit ilmoittautua pohjakoulutuksestasi riippumatta. Muista avoimen opinnoista poiketen polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen

YAMK-ohjelmien polkuopiskelijoilta edellytetään ko. ohjelman yhteisvalinnan valintaperusteissa määritetty pohjakoulutus.

Kielitaito

Englanninkielisiin AMK-polkuihin ilmoittautuvat kutsutaan kielitestaukseen, joka tulee läpäistä.

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi ja haluat ilmoittautua suomenkieliseen polkuun, edellytämme sinulta vähintään kielitaitotasoa B1 tai YKI3. Kielitaito on todistettava. 

Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot

Jos harkitset ilmoittautumista sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin, huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Lisätietoa: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

HUOM! Mikäli olet jo suorittanut sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön tutkinnon, et voi ilmoittautua ensihoitajan tai terveydenhoitajan polkuopintoihin. Koulutukset alkavat sairaanhoitajaopinnoilla ja joutuisit suorittamaan kaikki ensimmäisen vuoden opinnot uudestaan.

Päivätoteutus, monimuotototeutus vai verkko-opinnot?

Ennen ilmoittautumista sinun kannattaa pohtia, mikä opiskelumuoto sopii parhaiten elämäntilanteeseesi.

Päivätoteutuksessa opiskelijoilta edellytetään mahdollisuutta opiskella lähiopetuksessa ja –ohjauksessa arkisin päiväaikaan. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun voi kuulua verkko-opiskelua, yksin tai ryhmissä tehtäviä työelämä- ja muita projekteja, itsenäistä opiskelua yms.

Monimuotototeutuksessa voi yleensä opiskella joustavasti työn ohessa. Monimuoto-opiskelu voi sisältää lähi- ja etäopetusta, itsenäistä opiskelua sekä harjoittelua. Lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa, ja se voi olla esimerkiksi iltapainotteista tai koostua intensiivijaksoista. Käytännöt vaihtelevat koulutuksittain, ja osa monimuotokoulutuksista on myös selkeästi verkkopainotteisia. 

Verkko-opinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuksissa järjestetään säännöllisesti kaikille yhteisiä verkkotapaamisia, joissa opiskelijat tapaavat toisiaan virtuaalisesti. Opinnot eivät lähtökohtaisesti vaadi fyysistä läsnäoloa kampuksella, mutta opiskelu ei ole välttämättä täysin ajasta riippumatonta.

 

Täysipäiväistä, mutta sivutoimista opiskelua

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun sekä korkeakoulutasoisia opiskeluvalmiuksia. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua. Polkuopiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia, kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksia ei avoimen AMK:n opiskelijalle myönnetä. 

Hyväksiluvut

Hyväksilukuja ei tehdä avoimessa AMK:ssa, vaan vasta tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Näin ollen polkuopintoihin ei voi sisällyttää aiempia korkeakouluopintoja.

Opintojen ohjaus

Opiskeluun liittyviin kysymyksiin ja opintojen suunnittelun tueksi on tarjolla monenlaista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Ensisijaista ohjausta polkuopiskelijalle antaa oma opettajatutor. Jos sinulla on kysyttävää avoimen AMK:n käytännöistä, ota yhteyttä osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi.

Opiskelu työttömänä

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Avoimen väylän erillishaku - polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Suoritettuasi avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopinnot voit hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen. Jos tulet valituksi, avoimessa AMK:ssa suorittamasi opinnot hyväksiluetaan tutkintoon.