Avoimen opiskelijan ABC

Kuva
Student walking up stairs on Lahti Campus
Tervetuloa avoimen opiskelijaksi! Avoimessa AMK:ssa opiskelet pääsääntöisesti samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Tule rohkeasti mukaan!

Ad-tunnus

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana saat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen eli ad-tunnuksen, jonka avulla pääset kirjautumaan opiskelussa tarvittaviin tietojärjestelmiin. 

​Opintojen mitoitus

Ammattikorkeakouluopinnot ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste (op) tarkoittaa noin 27 tunnin opiskelijan työpanosta.

Opintojen ohjaus

Opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saat opintojaksojen opettajilta. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta tai käytännön järjestelyistä, ota yhteyttä osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi.

Opintojen rekisteröiminen 

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot rekisteröidään opiskelijahallintajärjestelmään ja ne voidaan lukea hyväksi saman koulutuksen tutkintoon ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla, mikäli myöhemmin hakee ja pääsee tutkinto-opiskelijaksi. 

Opintosuoritusote 

Opiskelijalle lähetetään hyväksytysti suoritetuista opinnoista opintosuoritusote.

​Opiskelijan oma päätelaite

LAB-ammattikorkeakoulussa opinnot toteutetaan joustavasti digitaalisuutta hyödyntäen. Opiskelijalla on hyvä olla opiskeluun sopiva laite, esimerkiksi kannettava tietokone tai tablet-tietokone näppäimistöllä. Tarjoamme langattoman verkon ja tukea laitteen käyttöön. 

​Opiskelumuodot ja -tavat

LAB-ammattikorkeakoulun opintoja järjestetään sekä lähiopetuksena että monimuoto- ja verkko-opetuksena. Kaikki opiskelumuodot sisältävät itsenäistä opiskelua ja usein myös ryhmätyöskentelyä. 

Opintojen arvio​inti

Opintosuoritukset arvioidaan arviointiasteikolla 1-5 tai hylätty - hyväksytty. Hylätyn opintosuorituksen voit uusia enintään kaksi (2) kertaa.

Sivutoimista opiskelua 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia, kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksia ei avoimen AMK:n opiskelijalle myönnetä. Yleensä avoimen opiskelija kustantaa opiskelunsa itse. 

Työttömänä opiskelu

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta valtion myöntämään opintotukeen. Kysymykset työttömänä opiskelusta on selvitettävä ennen opintoihin hakeutumista oman TE-toimiston kanssa.