Digitaaliset ratkaisut rakennetun ympäristön resurssituottavuudessa

Kuva
Drone used for as-build BIM
Digitaalisella tiedonhallinnalla saadaan tuottavuutta ja luotettavuutta rakennushankkeiden koko elinkaaren ajalle. Hanke liittyy laajempaan kehittämiskokonaisuuteen, missä LUT ja LAB rakentavat tutkimus- ja kehitysympäristöä digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen rakennusten ja rakentamisen resurssituottavuuden tueksi. Kohteena on kiinteistöautomaation kehittäminen, tekoälyn soveltaminen ylläpidossa ja käytössä, vähähiilisen rakentamisen älykkäät prosessit ja ratkaisut sekä alan uuden palveluliiketoiminnan edellytysten vahvistaminen.

Digitalisaation ja digitaalisten kaksosten hyödyntämisen sekä suunnittelu- että ylläpitovaiheessa on todettu tehostavan materiaalivirtoja ja työmenekkejä, nopeuttavan aikatauluja, sekä olevan toimiva työkalu energiankulutuksen ja käyttöasteiden tehostamisessa. Kokonaisuutena digitalisaatio rakennus- ja kiinteistösektorilla sisältää merkittävän potentiaalin kohti hiilineutraaliutta ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Työvoimaintensiivisellä rakennus- ja kiinteistösektorilla digitalisaation nykyistä laajemmalla ja läpileikkaavalla
hyödyntämisellä tuetaan tasa-arvoa jatkamalla työuria ja laajentamalla eri ryhmien mahdollisuuksia työllistyä alalle.

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Menneet tapahtumat:

Verkostopäivä 12.4.2022 LAB ammattikorkeakoulu Lappeenrannan kampus

Aamiaistilaisuus 13.5.2022 Sokos Hotel Lappee

Hybriditilaisuus 7.9.2022 Sokos Hotel Lappee
Esitys digitaalisten kaksosten piloteista:
https://www.youtube.com/watch?v=fup5a5lZK84

Tulevia tapahtumia:

Hybriditilaisuus 5.10.2022 klo 13-16 Mioni Kampus Imatra, Kukkolinnankatu 5

XR työpaja, tarpeet XR testausympäristön määrittelyyn / Mauri Huttunen LAB & Marko Kokko Virefin
Pistepilvi ja konenäkö / Manu Salonen Aitocon Oy

laita spostia: kusti [dot] alasalmiatlab [dot] fi, mikäli et ole saanut vielä kutsua

Hybriditilaisuus 2.11.2022 klo 14-16 Lappeenranta

Hybriditilaisuus 7.12.2022 klo 14-16 Lappeenranta

Verkostossa mukana:

Aitocon Oy
AR-Go Lab Oy
Cramo Finland Oy
eGate Smart Building Innovation
Elektrika Solutions Oy
Energy Plus Engineering Oy
Granlund Oy
IdeaStructura Oy
Karjalan rakennus ja maalaus
KT Huoltoturva Oy
Lappeenrannan kaupunki
Lenax Oy
LOAS
LUT
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy
NPGroup
Profox Companies Ltd
Rejlers Finland Oy
SRV Rakennus Oy
Virefin Oy
Wiiste Oy
 

Tavoitteet
Hankkeen toimenpiteinä vahvistetaan kehittäjäverkostoa alueella.

Tekoälyn ja IoT:n hyödyntämistä digitaalisissa kaksosissa tutkitaan pilottikohteiden avulla, missä suunnitellaan uudentyyppistä digitaalisen kaksosen soveltamista rakentamisessa ja ylläpidossa (pilotti 1) sekä monitoroidaan ja seurataan tilanteiden muutosta ja tuotetaan tietoa nopeamman reagoinnin sekä uuden tuote- ja palvelukehityksen tueksi (pilotti 2).

Hankkeessa muodostetaan XR-teknologioita hyödyntävä testaajaverkosto ICT-sovellusten kehittämiseksi rakennus- ja kiinteistösektorilla.

Tutkimuksellisesti tarkastellaan arvojen muutosta omistajuudessa pohjaksi palvelutarpeiden ennakointityölle.
Hankkeen vaikuttavuus
Rakennetun ympäristön (käyttäjälähtöisten) ratkaisujen ja toimintaprosessien kehitys digitaalisten työkalujen avulla sekä tekoälyn hyödyntäminen resurssien hallinnassa (käyttöasteet, materiaalivirrat, työmenekit, logistiikka).

XR-mallien hyödyntäminen käyttäjärajapinnan kanssa tila- ja rakenneratkaisujen yhteiskehittämisessä, teollisuuden toimintaprosessien kehittämisessä ja energia-, materiaali-, liikenne- ja ihmisvirtojen mallintamisessa rakennetun ympäristön ratkaisujen perustaksi.

Rakennusten ja yhdyskuntien elinkaaren hallinta; resurssituottavuusnäkökulma sekä vähähiilisiä ratkaisuja tukevan kiinteistöautomaation kehittäminen

Tietomallintaminen ja digitaaliset kaksoset saadaan hyödyksi rakennetun ympäristön kokonaisturvallisuuden hallinnassa sekä elinkaaren ja toiminnan muutosten ennakoinnissa ja hallinnassa.
Projektipäällikkö
Kusti Alasalmi
TKI-asiantuntija
kusti [dot] alasalmiatlab [dot] fi